Projektet är att bygga om en enmans fiskebåt till en tvåmans och samtidigt ge möjlighet till att ta med turister. Målet är en fungerande fiskebåt för två personer, med bra arbetsmiljö, förbättrad kvalité på produkter samt möjlighet att utöka/diversifiera verksamheten genom turism. Resultatet kommer att bidra till en levande landsbygd och skapa mervärde för både boende och turismen i området.

Ombyggnationen kommer innebära arbetstillfällen för lokala entreprenörer.  Det finns redan ett aktivt nätverk mellan fiskare och projektet kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för både företagande och turism.

Projektet bidrar även till att behålla fiskeverksamheten i ett gammalt fiskesamhälle.

Fakta

Kommun: Varberg

Egen privat finansiering: 210 000 kr

Övrigt offentligt stöd från LAG: 66 000 kr

Projektstöd: 134 000 kr

Summa finansiering: 410 000 kr