SV V Medfinansieras av Europeiska unionen_POS

Michaels Resa till Polen och Engagemang i Projektet Ground Up

Michael har nyligen deltagit i det europeiska ungdomsprojektet Ground Up i Polen. Detta är hans andra erfarenhet med liknande projekt, efter att ha varit involverad i #RURBEST22 för två år sedan. Här delar han med sig av sina insikter och lärdomar.

GroundUp är ett spännande internationellt projekt som fokuserar på att engagera unga mellan 18-35 år från landsbygdsområden i hela Europa, i både demokratiska processer och också EU-relaterade frågor. Och vi tror på att förändring börjar från grunden - därför är vårt motto "Ground up"! Vi, Lokalt Ledd Utveckling Halland, är stolta partners i projektet.

Varför Ground Up är Viktigt

Michael betonar vikten av internationellt samarbete och hur Ground Up erbjuder en unik möjlighet att lära sig från hur andra arbetar med ungdomars delaktighet i Europa. Denna erfarenhet har bidragit till en djupare förståelse för de olika metoder och strategier som används över hela kontinenten.

Konferensens Höjdpunkter

Under konferensens paneldiskussion pratade Michael och Annie om Unga Landsbyggare som ett gott exempel på projekt där man stärker unga personer. Annie och Michael bidrog med två olika perspektiv av projektet, vilket gav en extra nyans. Kollegor från Italien berättade om sina unga nätverk där de startar Unga styrelser i LEADER-organisationer och ger stöd för unga att bli entreprenörer.

I debatten som följde diskuterades EU-valet, valresultaten i olika länder och hur man kan öka ungas deltagande inom politik och LEADER. Några av de idéer som lyftes var:

  • "Vi unga har ett annat medieanvändande än äldre, vilket gör det väldigt viktigt för politiker att använda rätt plattform och medie för att nå specifika målgrupper."
  • "Är det verkligen unga som ska vara noggranna med källkritiken, eller är det de äldre?"
  • "Är det verkligen en utmaning för organisationer att 'nå unga', eller ligger den verkliga svårigheten i att bryta gamla vanor, skapa utrymme i olika sammanhang och våga vara mer 'ungdomliga'?"

Lärdomar och Råd till Andra

En viktig lärdom Michael vill dela med sig av är vikten av att våga delta, diskutera och stå upp för sina åsikter. Han uppmuntrar andra att ta chansen och engagera sig i internationella projekt.

En viktig lärdom Michael vill dela med sig av är vikten av att våga delta, diskutera och stå upp för sina åsikter. Han uppmuntrar andra att ta chansen och engagera sig i internationella projekt.

Oväntade och Roliga Upplevelser

Det mest oväntade för Michael var den stora mängden engagerade och drivna unga människor som deltog i projektet. Och det roligaste var att träffa dessa människor och utbyta erfarenheter om hur man arbetar i olika kulturer.

Han är särskilt stolt över sitt bidrag i paneldiskussioner och debatter, där han kunnat dela med sig av sina erfarenheter och idéer. Sedan värdesätter han de kontakter han har knutit med deltagare som han fortfarande håller kontakt med från båda projekten han har deltagit i. 

Effekter och Framtida Påverkan

Michael ser att Ground Up kan bidra med nya idéer och strategier som kan presenteras för beslutsfattare i Bryssel. På lokal nivå i Halland hoppas han att kontinuerliga möten med politiker kan leda till ökad förståelse och bättre stöd för ungdomsprojekt.

Sammanfattningsvis

Michael uppmanar till fortsatt engagemang och regelbundna evenemang för att stärka nätverket och hålla kontakten levande.

 Han vill också tacka Utvecklingskontoret för deras stöd och resurser som gjort deltagandet möjligt.

Cover@3x