I september 2016 genomfördes för första gången Falkenbergs matdagar – ett tredelat event som ska sätta Falkenberg på matkartan, skapa en reseanledning för turister samt öka Falkenbergarens och Hallänningens identitet kopplat till mat och dryck från jord till bord.

 

Text från ansökan: "I Falkenberg och Halland finns ett mycket stort utbud av råvaruproducenter, matkreatörer och kända matprofiler. Det som har saknats är framförallt en samordning och paketering av det unika erbjudande som finns. Vid olika möten med producenter, förädlare och matkreatörer har det framkommit ett stort intresse av att samverka. Problemet har ofta varit att det inte funnits något forum att samverka i eller att det inte har varit någon som tagit på sig rollen att driva denna samverkan. Behoven har också sett olika ut och när det gjorts försök inom t ex Falkenbergs Skafferi tidigare har det funnits olika förväntningar på vad som ska göras tillsammans. En del har varit nöjda med att det anordnas gemensamma tillfällen för ”matmarknad” där man kan sälja sina produkter medan andra har haft ambitioner till ökad samverkan och paketering av erbjudanden."

 

Projektet Falkenbergs Matdagar ägde rum 8-11/9 2016. Matdagarna var uppdelade på tre olika event.

1. Inspirationsrundor ute hos matproducenter och matkreatörer. Totalt 13 stycken olika besöksmål. Det var besök som besökaren själv anmälde sig till under dagarna. Från utvärderingen var 92% mer än medel nöjda med informationen inför genomförandet av Inspirationsrundorna och 37% är mycket nöjda. Samtliga svarande är mer en medel nöjda med innehållet och 70% mycket nöjda.

2. Matfest centralt i Falkenberg. Här erbjöds lagad mat med lokala råvaror och lokala kockar. Matmarknad med lokala produkter. Underhållning och matinspiration. Tanken var att skapa ett upplevelserum där besökare vill stanna kvar och ”hänga”. Att skapa möjlighet för försäljning, både för företag som vill vara där själva och för företagens produkter. Målet var 4000 besökare. Det uppskattades till 9000-10 000 besökare som besökt evenemangsplatsen.

3. Branschträff och matintresserade. Allt avslutades med en branschfest och utdelning av ett nyinstiftat nationellt matpris.

 

Falkenbergs matdagar satsar på att stärka banden mellan stad och land samtidigt som de lokala råvarorna ska lyftas fram och stärka Falkenbergs varumärke. Projektet förväntas både stärka deltagande företag och bidra till skapandet av nya arbetstillfällen. Därför väljer Lokalt Ledd Utveckling Halland att stödja projektet.

 

 

Fakta
Kommun: Falkenberg
Projektägare: Falkenbergs Närlingslivs AB

Total omfattning: 345 551 SEK, varav:
231 519 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
114 035 SEK i Övrig finansiering från LAG
Privat insats: 150 000 SEK