Projektet vill skapa mötesplatser för kvinnor och män och därmed skapa en trygg och välkomnande plats för integration. Kulturtolksdoulorna får ett stort förtroende och blir en förebild för kvinnorna.

 

Mötesplatserna skapar en trygg och välkomnande plats för integration och aktiviteter som till exempel svenska med baby, babyrytmik, yoga, föräldrastöd och svenskundervisning där spädbarn är välkomna för att kvinnorna ska kunna tillgodogöra sig det svenska språket även under föräldraledighet.

 

LLUH-MITT-EU-HALMSTAD1616                          DSC_7334

 

Effekter på lång sikt är att öka folkhälsan och att uppnå folkhälsomålen för en grupp som annars är svår att nå. Ett annat mål är ökat inflytande och introduktion i svenskt föreningsliv och den civila sektorn, vilket minskar isolering och bygger upp nätverk. Detta i sin tur påverkar integrationen, språkutvecklingen och introduktionen till svensk arbetsmarknad positivt.

 

LLUH-MITT-EU-HALMSTAD2525

 

 

 

 

FAKTA:
Kommun: Halmstad, Falkenberg, Hylte
Projektägare: ALIGI
Total omfattning: 1 499 884 SEK, varav:
1 004 922 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
494 962 SEK beviljad medfinansiering från LAG

Privat medfinansiering: 420 712SEK (Ideell tid/Ideella resurser)