Asige Hembygdsförening vill genomföra ett teaterprojekt som i samarbete med det lokala näringslivet  ska bli ett årligt återkommande och finansiellt självbärande "byfestival".


Teatern ska fästa uppmärksamheten på Asiges unika anknytning till den fornnordiska litteraturens äldsta och mest spridda berättelse - sagan om kärleksparet Hagbard & Signe - och fylla syftet att rikta uppmärksamheten mot de kulturella värden som finns på orten. Fornminnet, Hagbards Galge, kommer att användas som spelplats då det enligt berättelsen sägs ha nått sin dramatiska höjdpunkt där. Detta ger åskådarna en unik känsla av närvaro i dramat. Premiär för festivalen är första helgen i september 2018.

 

Projektet ska även visa upp Asige som en unik entreprenörsregion genom att integrera med servering av lokala specialiteter. Detta framhåller Asiges unika utbud av närodlade, ekologiska och småskaligt producerade livsmedel. Genom integrationen av ett kulturevenemang och ett lokalt matutbud, betonas Asiges särprägel som besöksmål för både historie- och matintresserade. Hembygdsföreningen vill dessutom skärpa Asiges profil som en attraktiv livsmiljö och samla asigeborna kring ett gemensamt projekt där många kan delta aktivt. Inför årets ”provföreställning” av teaterpjäsen var 67 stycken av Asiges (enligt den gamla sockengränsen) knappt 300 innevånare aktivt involverade.

Målgruppen för projektet är mycket bred med bland annat:

  • Lokala entreprenörer inom sektorn matvaror - får tillfälle att servera sina produkter i samband med ett teaterevenemang.
  • Boende i Asige - möjlighet att vara med i projektet på olika sätt.
  • Ungdomar - teaterelever från Katrinebergs Folkhögskola i Falkenbergs kommun, kommer kunna erbjudas möjlighet att under professionell ledning skaffa sig praktik inom de olika delarna av en teaterproduktion.

Projektet kommer att sprida resultatet via media och lägga upp en plan för viral spridning av idén
(samarbete mellan kultur och och lokalt företagande på landsbygden). En detaljerad utvärdering till samarbetspartners och finansiärer ska också sammanställas.

 

 

FAKTA:
Kommun:
Falkenberg
Projektägare: Asige Hembygdsförening

Total omfattning: 904 800 SEK, varav:
480 926 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
236 874 SEK övrig finansiering från LAG
187 000 SEK övrig privat finansiering

Privat finansiering ideell tid: 865 000 SEK (55,66%)