Tillgängliga medel Nya medel i Landsbygdsfonden kommer under våren. Det kan även finnas möjlighet att söka pengar från den nationella potten vad gäller projekt i Socialfonden och Regionalfonden. Har ni en bra projektidé så hör gärna av er till oss på verksamhetskontoret eller skicka in en Steg 1 ansökan.


Ni ansöker om stöd hos oss via Jordbruksverkets hemsida. Ansökan sker i två steg. Det första steget kan göras direkt, men innan det andra steget så måste ni ha varit i kontakt med vårt verksamhetskontor. Blanketter för hjälp till ansökan finns under "Ladda ned".

1. Utse vem av er som ska ansvara för att fylla i ansökan och ansök om fullmakt 

Personen behöver: - vara firmatecknare för er förening/organisation, eller ha en fullmakt av firmatecknaren - ha ett Bank-ID Ni kommer att behöva visa stämmoprotokoll som bekräftar att personen som sköter ansökningen är er firmatecknare. Ansökningsblankett hittar här:  ansök om fullmakt.

2. Påbörja ansökan om stöd steg 1.

Så snart ni har gjort ovanstående och blivit registrerade av Jordbruksverket, kan ni logga in på Jordbruksverkets ”Mina Sidor” och påbörja ansökningsprocessen. Det är svårt att hitta. Gå in på Jordbruksverkets hemsida och logga in här   Logga in med bankID   E-tjänster inom mina sidor > Företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar > Stöd inom lokalt ledd utveckling-Leader > Stöd inom Lokalt Ledd Utveckling > Ansökan  - Steg 1 Ni kommer att få följande frågor i Steg 1:

  • Ge ert projekt ett namn, gärna kort. (OBS PROJEKTNAMNET GÅR INTE ATT ÄNDRA I EFTERHAND)
  • Ge en tydlig  beskrivning av den planerade investeringen eller projektet - här menas syfte, mål och vilka aktiviteter som ska genomföras
  • Ange slutdatum
  • Kontaktperson
  • I vilket län, kommun och leaderområde ska ni ansöka?
  • Vilken är målgruppen för projektet? Beskriv målgruppen som projektet riktar sig till och hur de får nytta av projektet.
  • Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?  Kan vara svårt att avgöra redan här, i så fall, ta gärna kontakt med verksamhetskontoret även innan steg 2 enligt nedan.

 3. Öppna en ansökan steg 2

Börja med att logga in på mina sidor, som gjordes vid steg 1 ansökan.  Läs det bekräftelsemejl Ni fått från verksamhetskontoret och följ anvisningarna för att välja fond och inriktning. Gå igenom de olika flikarna och börja att fylla i. Det finns information till de flesta frågorna om vad som efterfrågas. Vi rekommenderar att ni arbetar med dessa frågor i lugn och ro, använder vår Strategi som stöd och hjälp för att besvara frågorna. Genom att trycka på "Granska och skicka in" längst ned till höger kommer Ni till en sida, där det går att skriva ut en Pdf. Det går sedan att gå tillbaka och fortsätta att fylla i. Ansökan skickas inte in förrän Ni satt en bock i rutan på sidan. Genom att fylla i steg 2 ansökan, skapar Ni samtidigt den projektplan som projektet ska arbeta efter. Hör av er till vårt verksamhetskontor om ni har frågor! Verksamhetskontoret ger er mycket gärna feedback på er projektplan och de frågor SJV ställer. 

4. Fullfölj ansökan under steg 2

Med utgångspunkt från den projektplan som gjorts enligt ovan, behöver Ni nu bestämma vilka aktiviteter och vilken budget som kommer att krävas för att uppnå syfte och mål i projektet. Ni fick mallar för både aktivitetsplan och budget i bekräftelsebrevet på steg 1 ansökan. Dessa ska laddas upp under fliken "Bilagor" i steg 2 ansökan. Hämta gärna ut en Pdf av ansökan enligt ovan och skicka till verksamhetskontoret för feedback, innan Ni skickar in den.