Lokaltekonomiska analysen

184,5 miljoner i Unnarydsbornas händer

Den totala sammanräknade inkomsten för Södra Unnaryds socken år 2022 blev just 184,5 miljoner kronor. Som är beräknat under arbetet med den lokalekonomiska analysen för bygden. 

Nu är slutrapporten tryckt och publicerad för alla att få ta del av. Underlag för en lokal fönsterputsare, nya hyresbostäder och bättre utnyttjande av de lokala laddstolparna är några förslag från slutrapporten. 

 

Vilka står bakom den lokalekonomiska analysen?

Initiativet och finansieringen av den lokalekonomiska analysen kommer från vårt projekt ”Smarta Landsbygder i Halland”. Större delen av arbetet har dock skett lokalt i Unnaryd av den engagerade arbetsgruppen. De har arbetat under flertalet möten under vintern med den inköpta statistiken från Statistiska Central byrån som ligger till grund för metoden.

Vad är en Lokalekonomisk analys nu igen? 

Det är en faktabaserad analys som ger en objektiv bild av läget och en grund för riktning för den framtida utvecklingen av de lokalsamhälle som den avser. Mer information finns på tillväxtverkets webbsida

Om projektet smarta Landsbygder i Halland

Smarta Landsbygder i Halland vill lyfta Hallands bygdeutveckling ett steg vidare och ta reda på hur man kan arbeta med smarta landsbygder. Projektet vill också möta de utmaningar som vi står inför idag beträffande klimat, miljö och ekonomi. Samtidigt vill Smarta Landsbygder i Halland ta tillvara på digitala lösningar och andra smarta lösningar som finns. Projektet vill hitta alternativ till bygde-utveckling som inte är beroende av att enstaka samhällsutvecklingsintresserade ideella eldsjälar driver utvecklingen vidare. Projektet Smarta Landsbygder drivs av Lokalt Ledd Utveckling Halland och finansieras av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Region Halland och där igenom alla Hallands kommuner.