BEVILJADE PROJEKT

Här visar vi upp de projekt som blivit beviljade hos oss! Under avslutade projekt hittar du projekt som är fullföljda!

Beviljade projekt 2023

4h gårdLÄS MER
Medfinsieras av EU

Förstudie - studiehindrade unga till 4H-gård

Förstudien - studiehindrade unga till 4H-gård syftar till att undersöka möjligheten att skapa en stödjande miljö för studiehindrade ungdomar.

Får jag lovLÄS MER
Medfinsieras av EU

Får jag lov - ett dansbaneprojekt

Projektet Får jag lov - ett dansbaneprojekt syftar till att utforska nya användningsområden för dansbanorna förutom dans.

Outdoor bild barnLÄS MER
Medfinsieras av EU

Destination Åkulla Bokskogar

Projektet Destination Åkulla Bokskogar primära mål fokuserar på att främja samarbete och samverkan

Källsjö projektLÄS MER
Medfinsieras av EU

Smaksmedjan i Källsjö

Med Smaksmedja som koncept vill Källsjö Bryggeri skapa en mötesplats för samverkan och nya lokala smakupplevelser.

Namnlös design (43)LÄS MER
Medfinsieras av EU

CARE

I detta projekt vill vi bidra till att ukrainska flyktingar ska komma närmare arbetsmarknaden

Beviljade projekt 2022

Honungskvalite utbildningLÄS MER
Landsbygdsfonden

SAMVERKAN FÖR HONUNGSKVALITET – SMAKSENSORIK OCH ANALYS

Ett projekt för att höja värdet och statusen på svensk honung.

Projekt HemmaJord - Pernilla AlexanderssonLÄS MER
Landsbygdsfonden

BESÖKSMÅL HEMMAJORD

Projektet syftar till att utveckla en småskalig grönsaksodling så att den blir tillgänglig för besökare, en ny mötesplats för lokalbefolkning, turister och företag.

Flammabyggets Gille och eventLÄS MER
Landsbygdsfonden

FLAMMABYGGETS GILLE OCH EVENT

En mötesplats för alla åldrar oavsett kulturell bakgrund.

Smarta byarLÄS MER
Landsbygdsfonden

SMARTA LANDSBYGDER

Dags att lyfta Hallands bygdeutveckling ett steg vidare och ta reda på hur man kan arbeta med smarta landsbygder.

Catfish - Joakim TellLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

CATFISH

Catfish tänker projektet använda modern teknik för vattenövervakning.

kaboompics_Coast of the Black Sea, Sunny Beach, BulgariaLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

FISKEVÅRDSPLAN FÖR SJÖN BOLMEN

Genom provfiske ska det beviljade projektet få mer kunskap om fiskbestånden i sjön Bolmen.

Emelie Victorin - AVE KafferosteriLÄS MER
Landsbygdsfonden

AVE KAFFEROSTERI

Med ett kafferosteri vill AVE kultur AB ge sina kunder en större upplevelse.

Kungsgärdets Byaodling_ideskiss 2022-01-14_white-01LÄS MER
Landsbygdsfonden

KUNGSGÄRDETS BYAODLING

Det är ett ökat intresse för att odla sin egen mat som projektet vill fånga upp och tillsammans skapa en byaodling.

2021

Utveckling av Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) och lokstallLÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV LANDERYDS JÄRNVÄGSMUSEUM OCH LOKSTALL

Fortsatt utveckling av Landeryds järnvägsmuseum som attraktivt besöksmål och välfungerande arbetsplats.

Destination Norr om Varberg bildLÄS MER
Landsbygdsfonden

DESTINATION NORR OM VARBERG

De vill sätta destinationen ”Norr om Varberg” på kartan. Genom att bland annat erbjuda företag kompetensutveckling, ökad kunskap om varandra och arbeta för mer samarbeten mellan företagen vill man stärka företagen och bygden.

Utegym och handikappanpassad toalettLÄS MER
Landsbygdsfonden

UTEGYM OCH HANDIKAPPANPASSAD TOALETT

Byggnation av ett utegym i hembygdsparken i Hyltebruk och tillgängliggöra befintliga toalettutrymmen.

Stråvalla badbrygga 3D ritningLÄS MER
Landsbygdsfonden

BADBRYGGA STRÅVALLA STRAND

Föreningen ska anlägga en brygga tillgänglig för funktionsvarierade. Dessutom skapar bryggan bra förutsättningar för simundervisning och livräddning.

IndustrihampaLÄS MER
Landsbygdsfonden

INDUSTRIHAMPA

Målsättningen i detta beviljade projekt är att odla och förädla ekologisk industrihampa. Det handlar också om att öka den allmänna kunskapen om grödan och dess produkter.

Cykla på landsbygden – hållbar cykelturismLÄS MER
Landsbygdsfonden

CYKLA PÅ LANDSBYGDEN - HÅLLBAR CYKELTURISM

Tack vare ett kommunikationspaket ska cyklister få hjälp att göra rätt när det cyklar på landsbygden. Paketet ska användas av företag och föreningar i Laholms.

Okome EkobyLÄS MER
Landsbygdsfonden

OKOME EKOBY

Okome Köinge Svartrå Bygdeutvecklingsråd har beviljats projektmedel för att undersöka möjligheten för att utveckla en ekoby i Okome.

kaboompics_Beautiful pink flowers in a bicycle basketLÄS MER
Landsbygdsfonden

STIGCYKLING I ÅKULLA

Utifrån det beviljade projektet ska de skapa en stigcykelled som är anpassad för både nybörjare och erfarna cyklister.

Digitala hembygdsvandringar i Halland2 (002)LÄS MER
Landsbygdsfonden

DIGITALA HEMBYGDSVANDRINGAR

Digitalisering av bygders spännande historier så att besökare och turister kan ta del av berättelserna via QR-kod.

Djäknegårdens honung och binLÄS MER
Landsbygdsfonden

DJÄKNEGÅRDENS HONUNG OCH BIN

Andrea Wallroth driver idag Djäknegårdens honung. Projektet handlar om att utveckla en butik och ett cafe på temat honung.

LÖFTALEDEN – EN HÅLLBAR RESA GENOM LÖFTAÅNS DALGÅNGLÄS MER
Landsbygdsfonden

LÖFTALEDEN – EN HÅLLBAR RESA GENOM LÖFTAÅNS DALGÅNG

Det beviljade projektet skapar en sammanhängande led på mer än 40 km. Projektet handlar om att göra Löftadalens inland tillgänglig för cykling och vandring.

Fasaden Coworking UllaredLÄS MER
Regionalfonden

COWORKING ULLARED

Skapa en gemensam mötesplats för företagare på Falkenbergs landsbygd, genom ett CoWorking Space i Ullared.

kaboompics_Melting ice on the lake in winter at sunsetLÄS MER
Landsbygdsfonden

FRILUFTSLIV GUDMUNDARED

Detta beviljade projekt syftar till att stärka området runt sjön Gunnarsjön i Gudmundared genom att skapa mötesplatser för boende i områden likväl turister.

2020

beskuren folkhemmetLÄS MER
Regionalfonden

STUDIO FOLKHEMMET I UNNARYD

De vill bygga om en befintlig lokal till en samlingslokal för verksamheter som konserter, yoga, skivinspelning och föreläsning mm.

gardsbageriet idala3LÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV GÅRDSBAGERIET I IDALA

Gårdsbageriet i Idala är ett hantverksbageri med en liten cafédel. Genom det beviljade projektet vill de nu bygga ut för att kunna ta emot större sällskap och arrangera musik- & marknadsevent.

derome beskurenLÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV DEROME TRÄ & NOSTALGIMUSEUM

Derome Trä- och Nostalgimuseum har samlat en stor mängd föremål i snart 30 år. Projektet vill tillgängliggöra museets samlingar och modernisera utställningarna för att på så viss locka fler besökare.

salarnaLÄS MER
Havs -och fiskerifonden

KAN SÄLARNA FÖRHINDRA EN ÅTERHÄMTNING AV TORSKBESTÅNDET I KATTEGATT

Projektets målsättning är att ta reda på knubbsälarnas påverkan på torskbeståndet i Kattegatt.

crowdforregionLÄS MER
Regionalfonden

CROWD4REGIONS

Crowd4Regions är ett två-årigt samarbetsprojekt med Österrike, Estland, Tyskland och Luxemburg. Flera av dessa har liknande genomförandeprojekt som vårt Crowdfunding Halland.

4HLÄS MER
Landsbygdsfonden

4H:S MATSKOLA- EN MATRESA

Projektet vill tillgängliggöra Matskolor för alla oavsett bostadsort och möjlighet att transportera sig.

arstad aktivitetshusLÄS MER

ÅRSTAD AKTIVITETSHUS

Årstad aktivtetshus är ett projekt som eftersträvar att skapa en mötesplats för boende i Årstad och för de närliggande byarna.

crowdfundingLÄS MER
Socialfonden

CROWDFUNDING HALLAND

Syftet med projektet är att skapa möjligheter för sociala- och samhällsentreprenöriella initiativ att utvecklas.

ett utvecklat fiskeLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

ETT UTVECKLAT FISKE I KATTEGATT

Det beviljade projektet syftar till att bidra till utvecklingen av ett lönsamt och utvecklat fiske genom att etablera Västerhavsveckan i Halland.