STARTA ETT LEADERPROJEKT

    Så går det till. Vi på leaderkontoret handleder och ger 
    råd i hela processen, från ide till slutrapportering

Steg 1

Ta första steg

Finns det ett behov att ditt projekt genomförs?
Ett framgångsrikt leaderprojekt baseras på lokala förutsättningar och drivkrafter som finns på platsen. Du kan därför börja med att förankra idén och prata ihop dig med andra.

Det är viktigt att du läser på om våra 2 mål och 5 insatsområden i vår strategi. Er ansökan måste linjera med strategin för att kunna beviljas.

Steg 2

Testa idén

Det kan ta lite tid innan en idé har landar. När ni börjar ha den klar kan ni testa den här på vår webbsida för att se om ni uppfyller alla villkor för att kunna söka stöd. 

Då får ni snabb feedback på om det är något ni behöver fundera vidare på. 

Steg 3

Skicka in intresseanmälan

Om din idé passar in på alla punkter i vår checklista är det dags att gå vidare och skicka in en intresseanmälan.

Vi kommer först öppna möjligheten till detta den 1 maj 2023 och möjligheten stängs den 20 augusti 2023. Därefter kommer vår styrelse att bedöma om ert projekt har förutsättning att beviljas stöd.

Steg 4

Genomföra och rapportera

När styrelsen förhoppningsvis prioriterar ert projekt, skickas det vidare till Jordbruksverket. De fattar myndighetsbeslutet. Så vi får vänta på deras beslut innan vi kan se projektet som helt godkänt! I väntan på det kan ni påbörja projektet. Det finns en del regler att följa med vi finns som stöd under hela genomförandet. 

När alla era aktiviteter är avslutade är det dags att slutrapportera. Era lärdomar och resultat är intressanta för många!