En rikare jord 

Den 25/10 sammanträdde Unga Landsbyggares kommitté som består av representanter från Lokalt Ledd Utveckling Hallands styrelse. Kommittén beslutade att Jesper Hagerman Borgström beviljas projektstöd med 24 600 kr för sin projektidé En rikare jord.

 

Jesper Hagerman Borgström har beviljats projektstöd genom Unga Landsbyggare för att starta en produktion av lokalt framtagen, miljömässigt hållbar gödsling genom maskkompost och samtidigt sprida medvetenhet om styrkorna och möjligheterna med långsiktig odling.

 

Under sin utbildning till trädgårdsingenjör upptäckte Jesper att det saknades långsiktiga lösningar för att producera mat till en ständigt växande världsbefolkning. Efter utbildningen hamnade han hos en småskalig regenerativ grönsaksproducent. Han har insett att alla dessa småskaliga odlare behöver stöd från såväl staten som näringslivet. Därav uppkom hans idé om att börja producera ett naturligt gödslingsmedel som kan hjälpa lokala småskaliga odlare och odlingsintresserade att välja ett miljövänligt alternativ.

 

Syftet med projektet är att producera maskkompost och kunna erbjuda lokala odlare en naturlig jordförbättrare som ett mer hållbart alternativ, vilket förbättrar växtens inneboende stresstolerans, försvar och hälsa. Projektet ska sedan leva vidare genom Jespers nystartade egna firma, Myllra Mask, (som han skapat för att kunna ta över projektet efter att tiden löpt ut) och utvecklas inom nätverket till fler odlare. Jesper hoppas på att företaget kan hitta fler samarbetspartners i framtiden för att minimera avfall och synliggöra återvinningsmöjligheterna med maskkompostering.

 

Projektet handlar om att bygga en masklåda och kompostsil, producera komposten och sedan skörda masklådan. Jesper kommer att hålla till i en lada i Lya, Halmstad kommun.  

 

Jesper kommer att samarbeta med Lya gård 101 och Kyrkby gård som kommer att tillföra organiskt material till maskkomposten, samt låna ut diverse verktyg som behövs i bygget och underhållet av maskkomposten. Efter projektets slut kommer deras ekonomiska förening, Slättåkra närproducerat, ta in komposten som en del av deras sortiment i gårdsbutiken. I gengäld kommer de få ta del av gödslingen och eventuell mask till egen produktion.