ETT RIKARE HALLAND GENOM LOKALA INITIATIV

Lokalt Ledd Utveckling Halland är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Region Halland genom Leadermetoden.

Om oss

Lokalt Ledd Utveckling Halland är en ideell förening som arbetar med Landsbygdsutveckling i Region Halland genom LEADER-metoden. LEADER är en metod som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Varje LEADER-område är en egen organisation med egen utvecklingsstrategi, eget verksamhetskontor och egen LAG-styrelse.

Vad vi gör

Genom vår förening kan myndigheter, företag och andra nätverk söka projektmedel för utvecklingsarbete. Vi tror på människans vilja att förbättra sin omgivning – att vara medskapare i den lokala utvecklingen. För att bilda ett LEADER-område har lokala aktörer framarbetat en utvecklingsstrategi baserat på verkliga behov och förutsättningar. Strategin genomförs genom att styrelsen för den Lokala Aktivitets Gruppen, även förkortad LAG-styrelse beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla strategins mål.

KOM IGÅNG

CROWDFUNDING

UNGA LANDSBYGGARE

OM LEADERMETODEN

Vad är det unika med LEADER?
Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leadermetoden innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt.
Projekten ska präglas av:
  • Trepartnerskap – Hur samverkar ni med offentlig, privat och ideell näring i ert projekt?
  • Lokalt perspektiv och lokal kunskap – Hur ser det ut i ert projekt?
  • Nätverk – Vem samverkar ni med?
  • Innovativitet, nytänkande, överförbarhet – Hur ser detta ut i ert projekt?
BEVILJADE PROJEKT

Här kan du se några exempel på projekt som blivit beviljade hos oss:

4H:S MATSKOLA - EN MATRESA

UTVECKLING AV BONADSMUSÉUM

SMAKA PÅ TVÅÅKER

KULTURARVET I KVIBILLE