Casandra Hallberg
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden_Web

Vision Björkered 

Den 14/12 sammanträdde Unga Landsbyggares kommitté som består av representanter från Lokalt Ledd Utveckling Hallands styrelse. Kommittén beslutade att Aitatse AB beviljas projektstöd med 50 000kr för deras projektidé Vision Björkered.

Aitatse AB har beviljats projektstöd genom Unga Landsbyggare för att ta fram tre visionsbilder åt deras fastighet Björkered 2:96 i Knäred, Laholms kommun.

Projektet handlar om att anlita en arkitekt, ha diskussioner med lokala medborgare och ta fram visionsbilder.

Målet med att ta fram visionsbilder kring fastigheten är att kunna göra en ny detaljplan som leder till att fabrikslokalerna byggs om till bostäder för att möjliggöra att flera flyttar till eller att väljer att stanna i Knäred. Under projektets gång kommer Casandra Hallberg, som driver projektet, att ha två mentorer som guidar henne i hur man tar dram detaljplaner. För att skapa visionsbilder till fastigheten kommer Casandra bjuda in knäredsbor till diskussionsträffar för att få med deras åsikter.