AVSLUTADE PROJEKT

Dessa projekt har blivit beviljade, genomförda och avslutade.

HELA HALLAND

VI LANDSBYGGARE HALLAND

lisalemke1 foto Magnus carlssonLÄS MER
Socialfonden

Vi landsbyggare Halland

Vi är drivna entreprenörer, eldsjälar och entusiaster som vågar våra drömmar. Vi kallar oss landsbyggare och tillsammans formar vi platsen vi lever och arbetar på.

Nu bygger Vi Landet2LÄS MER
Jordbruksfonden

Nu bygger vi landet

Covid 19 har ställt allting på ända och Landsbyggaredagen 2020 blev omställd. Det gjorde vi genom initiativet Nu bygger vi Landet!

kaboompics_New Year's Eve - Golden balloons in the shape of the year 2020LÄS MER
Jordbruksfonden

Årets Landsbyggare 2020

Vem blev Årets Landsbyggare i Halland 2020? Här kan du hitta de nominerade och vilka som van priserna.

kaboompics_New Year's Eve - cold fires in glasses on a blue backgroundLÄS MER
Jordbruksfonden

Landsbyggardagen 2019

Landsbyggaredagen är till för dem som gör Hallands landsbygd levande, alltså drivna entreprenörer och föreningar - Landsbyggare. Vi vill lyfta dem som har viljan, kompetensen och drivkraften att följa sin dröm.

kaboompics_Silver balloons in shape of New Year of 2019LÄS MER
Jordbruksfonden

Årets Landsbyggare 2019

Vem vann Årets Landsbyggare 2019?

fiskLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

MER FISK PÅ LAND I HALLAND

Fiskodling har traditionellt sett varit placerad i öppet vatten (älvar, sjöar, hav etc.) men genom ny teknik är det möjligt att placera fisk- och tillhörande grönsaksodlingar var som helst, oberoende av var närmaste stora vattendrag ligger.

teaterprojektLÄS MER
Landsbygdsfonden

LOKALT TEATERPROJEKT I KOMBINATION MED ETT RESTAURANGUTBUD BASERAT PÅ LOKALA SPECIALITETER

Projektet vill genom en interaktiv teaterföreställning som pågår under en eftermiddags/kvällsmåltid där gästerna deltar i pjäsen, stärka orten som livsplats och skapa nya och utvecklade arbetstillfällen på orten.

lokalamatLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

INTERNATIONELLT SAMARBETE FÖR LOKALA MATRÅVAROR

Projektet är en förstudie för att undersöka intresset för att delta i ett transnationellt samarbete angående lokalt producerad mat med inriktning mot fisk och maritima miljöer.

vebroLÄS MER
Landsbygdsfonden

VESSIGE BIOGAS

I området kring Vessige finns ett flertal lantbruk med djurhållning och tillgången på gödsel är därmed god. Gödsel är en råvara som kan användas för lokal produktion av förnybar energi.

wowLÄS MER
Regionalfonden

WOWS ONE GOAL

Women On Wednesday (WOW) har beviljats stöd för att dokumentera och validera WOWs process ”One Goal” för att hitta ett sätt att så effektivt som möjligt få ut icke-arbetande invandrare i jobb.

outwestLÄS MER
Landsbygdsfonden

OUTWEST

Outwest är ett projekt med metodutveckling och investeringar, i syfte att öka tillgängligheten till ett aktivt friluftsliv för besökare och invånare. Projektet vill säkerställa att friluftslivet finns tillgängligt för besökare och invånare i Varbergs kommun även i framtiden.

grimetonLÄS MER
Landsbygdsfonden

TOPPLÄGE

Projektet syftar till att öka antal besökare på Världsarvet Grimeton. Det handlar om att tillgängliggöra tidigare icke publika områden.

buabryggaLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

BUA BRYGGA

Bua Brygga är en förstudie där projektet ska undersöka möjligheterna för uppförande av sjöbodar med övernattningsmöjligheter (Vandrarhem) för turister, företagare och andra som besöker Bua.

akturenLÄS MER
Landsbygdsfonden

ÅKULLA EXPRESS

Projektet testar en ny busslinje som knyter ihop Varberg tätort med Världsarvet Grimeton Radiostation och riksintresseområdet för friluftsliv och Åkulla Bokskogar. Bussturen når 13 besöksmål av olika storlek och flera av reservaten inom Åkulla bokskogar.

mysterietLÄS MER
Landsbygdsfonden

MYSTERIET I SVARTRÅ

Projektet vill genom en interaktiv teaterföreställning som pågår under en eftermiddags/kvällsmåltid där gästerna deltar i pjäsen, stärka orten som livsplats och skapa nya och utvecklade arbetstillfällen på orten.

kvibilleLÄS MER
Landsbygdsfonden

KULTURARVET I KVIBILLE

Kvibille har en månghundraårig historia som ”rätter tingsstad” för Halmstads härad. Projektet vill locka besökare till bygden samt informera Kvibillebor, skolungdomar och andra intresserade om Kvibilles historiska roll i Halland.

flygplatserLÄS MER
Regionalfonden

NÄTVERK FÖR FLYGPLATSER FÖRSTUDIE

Projektet är en förstudie för att undersöka om ett samarbetsprojekt som har till syfte att skapa nätverk för flygplatser är något som Halland kan dra nytta av.

asa kustpromenadLÄS MER
Landsbygdsfonden

ÅSA KUSTPROMENAD

Projektet vill knyta samman Åsas alla badvikar med en enklare form av kuststig som ansluter till den befintliga vegetationen och bergsformationerna på ett väl bearbetat och anpassat sätt.

immigrantLÄS MER
Landsbygdsfonden

IMMIGRANT INTEGRATION INTO RURAL AREAS

Lokalt Ledd Utveckling Halland samarbetar med Integration Halland i ett internationellt samverkansprojekt för integration på landsbygden. I november 2016 besökte representanter från olika Leader-områden i Tyskland, Österrike och Finland oss i Hylte för att skriva på avtalet.

ungihallandLÄS MER
Landsbygdsfonden

UNG I HALLAND

Ung i Halland är ett projekt som syftar till att övergripande stärka entreprenörskapet och det lokala engagemanget hos unga mellan 13-25 år.

sportfiskeLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

SPORTFISKETURSIM - UTVECKLING

Projektet går ut på att skapa ett underlag som är betydligt mer informativt och enkelt att använda för att hämta information på och om sportfiskevatten som finns runt Falkenberg. Underlaget kommer att finnas på Destination Falkenbergs nya hemsida.

teamwedreamLÄS MER
Landsbygdsfonden

TEAMWEDREAM

Projektets syfte är att öka integrationen i Hylte Kommun och skapa en naturlig kontakt mellan nyanlända och kommuninnevånare. Samtidigt syftar projektet till att främja den psykiska och fysiska hälsan hos deltagarna.

kungjoledernaLÄS MER
Landsbygdsfonden

KUNGSJÖLEDERNA- UTVECKLING AGNBÄCK

Syftet med projektet är att utveckla ett attraktivt markområde som ger bygden, dess invånare och aktörer en möjlighet att få fler besökare.

varbyvarframtidLÄS MER
Landsbygdsfonden och Socialfonden

VÅR BY VÅR FRAMTID

Vi tror att landsbygdsutveckling är som bäst när det är aktörerna i en bygd som själva kommer med idéerna och driver dem. Det är dem som vet vad som behövs, vad som kan utvecklas och hur det ska göras.

VASTERHAVSVECKANLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

VÄSTERHAVSVECKAN

Vi tror att landsbygdsutveckling är som bäst när det är aktörerna i en bygd som själva kommer med idéerna och driver dem. Det är dem som vet vad som behövs, vad som kan utvecklas och hur det ska göras.

Bolmen i piksborgLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

UPPDATERING AV FISKETILLSYN I SJÖN BOLMEN

Bolmens fiskevårdsområde avser att förnya och kraftigt utöka fisketillsynen i sjön Bolmen.

KRABBFISKELÄS MER
Havs- och fiskerifonden

KRABBFISKEBRYGGA

AB Båtfjordens hamn ska bygga en Krabbfiskebrygga till barn i åldern 4-12 år. Det finns få aktiviteter för den yngre målgruppen vid hamnen och krabbfiske har alltid fascinerat barn i alla åldrar.

strandokulturLÄS MER
Landsbygdsfonden

STRAND OCH KULTUR I LAHOLM

Projektet skall genom workshops, seminarier och sceniska uppsättningar skapa en mötesplats där folk ska kunna mötas över gränserna, både på scen och bakom scen, oavsett tidigare erfarenheter av att arbeta med kultur och sceniska framträdanden.

KUNGSBACKA-BY-LÄS MER
Landsbygdsfonden

KUNGSBACKA BY JRNL

Projektet vill prova ett innovativt sätt att marknadsföra kommunen i tätt samarbete mellan unga, drivna företagare och kommunen.

aretisorbyLÄS MER
Landsbygdsfonden

ÅRET I SÖRBY

Vägen till omställning går genom hjärtat. Sambruk är en fantastisk socialekologisk innovation där människor återupptäcker bygemenskap, demokrati, självhushållning och visar vägen till en hållbar framtid i praktiken.

falkenbergmatdagarLÄS MER
Regionalfonden

FALKENBERGS MATDAGAR

I september 2016 genomfördes för första gången Falkenbergs matdagar – ett tredelat event som ska sätta Falkenberg på matkartan, skapa en reseanledning för turister samt öka Falkenbergarens och Hallänningens identitet kopplat till mat och dryck från jord till bord.

yrkesfiskeLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

BEVARA YRKESFISKET I HALLAND

Havs- och Kustfiskarna ska genomföra en förstudie under första halvåret 2017, samla yrkesfisket i Halland och fastställa en färdplan hur man ska gå vidare med ett huvudprojekt fram till år 2020.

broaoverLÄS MER
Regionalfonden

BROA ÖVER

Broa Över är ett nätverks- och utbildningskoncept med syfte att utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda i samhället. Detta genom att erbjuda exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för nyckelpersoner i det lokala näringslivet.

FORSTUDIELÄS MER

FÖRSTUDIE INTERNATIONELLT UTBYTE RUNT BESÖKSNÄRING OCH INTEGRATION

Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) vill skapa utbyte med Leader Hochsauerlandkreis mellan föreningarnas insatsområden som är entreprenörskap och innovation, besöksnäring (vandring, cykel), samhällsutveckling och byutveckling (ungdomar, integration).

radiostationenLÄS MER
Regionalfonden

GLOKAL MAT

Projektet vill genom en förstudie utreda möjligheterna för hur en mötesplats i form av en restaurang på landsbygden, där människor möts genom mat från olika länder, kan skapas på Världsarvet Grimeton Radiostation.

matenshjltarLÄS MER
Regionalfonden

PRODUCENTEN- MATENS HJÄLTAR

Destination Falkenberg AB har beviljades stöd för att ta fram 10 filmer där Lisa Lemke (känd Tv-kock) intervjuar producenter, från Falkenberg och resten av Halland, om deras råvaror och yrkesstolthet.

hästLÄS MER
Landsbygdsfonden

HÄSTFÖRETAG I AHLA

Laholms ryttarförening vill skapa en ny mötesplats i Laholm med en målgrupp som intresserar sig för hästar och hästsport. Vidare kommer den nya mötesplatsen att erbjuda en träffpunkt för övriga invånare i kommunen där det kommer att arrangeras aktiviteter som inte enbart är hästrelaterade vilket är ett innovativt koncept som är nytt för Halland.

ekonomiLÄS MER
Regionalfonden

EKONOMI OCH ARBETSLEDNING I LANDSBYGDSFÖRETAGET

Utbildning i ekonomi och arbetsledning för företagare och deras anställda på landsbygden med betoning på unga och nystartade.

skateparken beskurenLÄS MER
Landsbygdsfonden

SKATEPARK ÖRNATORGET

Projektet vill etablera en skatepark i Hyltebruk med placering på Örnatorget intill den nya fritidsgården. Den nya skateparken ska vara en samlingsplats där alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund kan samlas på lika villkor.

fiskebatenLÄS MER
Havs & Fiskeri- fonden

FISKEBÅT, ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRÄNDRA TILL TVÅMANNABÅT

Projektet är att bygga om en enmans fiskebåt till en tvåmans och samtidigt ge möjlighet till att ta med turister.

bonadsmuseumLÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV BONADSMUSEUM UNNARYD

Hembygdsföreningen i Unnaryd har sedan 1985 drivit ett museum för bonadsmåleri där det förvaltats en viktig del av Hallands kulturarv.

doulaLÄS MER
Socialfonden

DOULA OCH KULTUROLK- HALLANDS MÖTESPLATSER

Projektet vill skapa mötesplatser för kvinnor och män och därmed skapa en trygg och välkomnande plats för integration. Kulturtolksdoulorna får ett stort förtroende och blir en förebild för kvinnorna.

Logo Mitt Europa vect storLÄS MER

Mitt Europa - Mitt Halland

Kampanjen Mitt Europa är ett initiativ av EU som arrangeras i början av maj varje år och pågår i ca en vecka. Syftet med kampanjen är att allmänheten ska upptäcka hur EU-pengarna gör nytta i samhället, detta genom att EU-finansierade projekt berättar om sina verksamheter.

Vår ny vår framtidLÄS MER
Landsbygdsfonden

Vår By Vår Framtid - Landsbygdsfonden

Tanken med projektet är att tillhandahålla processtöd för att skapa möten mellan olika aktörer på landsbygden i olika sammanhang.

Vår ny vår framtidLÄS MER
Socialfonden

Vår By Vår Framtid - Socialfonden

Tillsammans får de olika aktörerna på orten i en framtidsverkstad inventera vad som finns, vad som kan utvecklas, vem och på vilket sätt det ska göras.

LÄS MER
Socialfonden

Trädgårdsodling - en skapande och lärande mötesplats

Projektet syftar till att anlägga trädgårdsodlingar som en mötesplats för nyanlända, asylsökande och svenskar där människor kan ta lärdom från varandra och praktisera trädgårdsodling tillsammans.