AVSLUTADE PROJEKT

Dessa projekt har blivit beviljade, genomförda och avslutade.

2022

Catfish - Joakim TellLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

CATFISH

Catfish tänker projektet använda modern teknik för vattenövervakning.

2021

ladugårdLÄS MER
Landsbygdsfonden

SOMMARCAFÉ OCH GÅRDSBUTIK PÅ KILAGÅRD

Kilagård inspirerar till att äta mer lokalt och samtidigt samtidigt som de öka förståelsen för ekologisk odling.

Unnaryds padel och gymLÄS MER
Landsbygdsfonden

TILLBYGGNAD PADELHALL OCH GYM

Ge fler möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid genom aktiviteter som kan tilltala fler, oavsett ålder, kön och fysiska förutsättningar.

kaboompics_Ear of grainLÄS MER
Landsbygdsfonden

ETT ANNAT SÄTT ATT LEVA

Utvecklingen av en hållbar och social boendegemenskap samt näringsverksamhet på landsbygden.

Flammabyggets Gille och eventLÄS MER
Landsbygdsfonden

FLAMMABYGGETS GILLE OCH EVENT

En mötesplats för alla åldrar oavsett kulturell bakgrund.

Emelie Victorin - AVE KafferosteriLÄS MER
Landsbygdsfonden

AVE KAFFEROSTERI

Med ett kafferosteri vill AVE kultur AB ge sina kunder en större upplevelse.

Fasaden Coworking UllaredLÄS MER
Regionalfonden

COWORKING ULLARED

Skapa en gemensam mötesplats för företagare på Falkenbergs landsbygd, genom ett CoWorking Space i Ullared.

Digitala hembygdsvandringar i Halland2 (002)LÄS MER
Landsbygdsfonden

DIGITALA HEMBYGDSVANDRINGAR

Digitalisering av bygders spännande historier så att besökare och turister kan ta del av berättelserna via QR-kod.

Stråvalla badbrygga 3D ritningLÄS MER
Landsbygdsfonden

BADBRYGGA STRÅVALLA STRAND

Föreningen ska anlägga en brygga tillgänglig för funktionsvarierade. Dessutom skapar bryggan bra förutsättningar för simundervisning och livräddning.

Djäknegårdens honung och binLÄS MER
Landsbygdsfonden

DJÄKNEGÅRDENS HONUNG OCH BIN

Andrea Wallroth driver idag Djäknegårdens honung. Projektet handlar om att utveckla en butik och ett cafe på temat honung.

Båt ISALÄS MER
Landsbygdsfonden

LADDSTATION FJÄRÅS BRÄCKA

Tillhandahålla en laddstation så att miljövänliga ISA kan vara ute till sjöss en längre tid.

SKT Goliath UtomhusgymLÄS MER
Landsbygdsfonden

STK GOLIATH UTOMHUSGYM

Medlemmar kan nu träna tyngdlyftning, styrka och funktionell träning utomhus med hjälp av detta ovanliga utegymm.

2020

hemesterbussenLÄS MER
Regionalfonden

HEMESTERBUSSEN

Kungsbacka kommun planerar att, tillsammans med ett bussbolag, köra en busstur som gör det möjligt för invånarna att besöka Kungsbackas största natur- och kulturmiljöer.

beskuren wakeboardLÄS MER
Landsbygdsfonden

PROJEKT UTVECKLA OCH TILLGÄNGLIGHETSANPASSA HALMSTAD WAKEPARK

Halmstad Wakeboardklubb har beviljats stöd för att tillgänglighetsanpassa och energi-omställa sin anläggning.

Kollage av kvinnor i WOWs projektLÄS MER
Socialfonden

PROJEKT DIGITALISERING AV WOWS ONEGOAL

Det beviljade projektet handlar om att utveckla och digitalisera WOW OneGoal genom att genomföra fler processer samt skapa ett digitalt bibliotek.

alenibolmenLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

ÅLEN I BOLMEN - UNDERSÖKNINGSPROGRAM 2018-2020

Projektets syfte är att ta reda på varför det trots stor årlig utsättning av ålyngel i sjön Bolmen inte blir den produktion av fångad ål som det borde bli.

fiskebatenLÄS MER
2014-2020: Havs & Fiskeri- fonden

FISKEBÅT, ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRÄNDRA TILL TVÅMANNABÅT

Projektet innebär att bygga om en enmans fiskebåt till en tvåmans och samtidigt ge möjlighet till att ta med turister.

beskuren cykelutveckling våxtorpLÄS MER
Regionalfonden

PROJEKT FÖRSTUDIE CYKELDESTINATION VÅXTORP

Syftet är att studera och analysera förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för att utveckla Våxtorp som cykeldestination.

VI LANDSBYGGARE HALLAND

lisalemke1 foto Magnus carlssonLÄS MER
Landsbygdsfonden

Vi landsbyggare Halland

Vi är drivna entreprenörer, eldsjälar och entusiaster som vågar våra drömmar. Vi kallar oss landsbyggare och tillsammans formar vi platsen vi lever och arbetar på.

Nu bygger Vi Landet2LÄS MER
Landsbygdsfonden

Nu bygger vi landet

Covid 19 har ställt allting på ända och Landsbyggaredagen 2020 blev omställd. Det gjorde vi genom initiativet Nu bygger vi Landet!

kaboompics_New Year's Eve - Golden balloons in the shape of the year 2020LÄS MER
Landsbygdsfonden

Årets Landsbyggare 2020

Vem blev Årets Landsbyggare i Halland 2020? Här kan du hitta de nominerade och vilka som van priserna.

kaboompics_New Year's Eve - cold fires in glasses on a blue backgroundLÄS MER
Landsbygdsfonden

Landsbyggardagen 2019

Landsbyggaredagen är till för dem som gör Hallands landsbygd levande, alltså drivna entreprenörer och föreningar - Landsbyggare. Vi vill lyfta dem som har viljan, kompetensen och drivkraften att följa sin dröm.

kaboompics_Silver balloons in shape of New Year of 2019LÄS MER
Landsbygdsfonden

Årets Landsbyggare 2019

Vem vann Årets Landsbyggare 2019?

2019

grimetonLÄS MER
Landsbygdsfonden

TOPPLÄGE

Projektet syftar till att öka antal besökare på Världsarvet Grimeton. Det handlar om att tillgängliggöra tidigare icke publika områden.

wowLÄS MER
Regionalfonden

WOWS ONE GOAL

Women On Wednesday (WOW) har beviljats stöd för att dokumentera och validera WOWs process ”One Goal” för att hitta ett sätt att så effektivt som möjligt få ut icke-arbetande invandrare i jobb.

flygplatserLÄS MER
Regionalfonden

NÄTVERK FÖR FLYGPLATSER FÖRSTUDIE

Projektet är en förstudie för att undersöka om ett samarbetsprojekt som har till syfte att skapa nätverk för flygplatser är något som Halland kan dra nytta av.

matenshjltarLÄS MER
Regionalfonden

PRODUCENTEN- MATENS HJÄLTAR

Destination Falkenberg AB har beviljades stöd för att ta fram 10 filmer där Lisa Lemke (känd Tv-kock) intervjuar producenter, från Falkenberg och resten av Halland, om deras råvaror och yrkesstolthet.

lokalamatLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

INTERNATIONELLT SAMARBETE FÖR LOKALA MATRÅVAROR

Projektet är en förstudie för att undersöka intresset för att delta i ett transnationellt samarbete angående lokalt producerad mat med inriktning mot fisk och maritima miljöer.

fiskLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

MER FISK PÅ LAND I HALLAND

Fiskodling har traditionellt sett varit placerad i öppet vatten (älvar, sjöar, hav etc.) men genom ny teknik är det möjligt att placera fisk- och tillhörande grönsaksodlingar var som helst, oberoende av var närmaste stora vattendrag ligger.

beskuren folkhemmetLÄS MER
Regionalfonden

STUDIO FOLKHEMMET I UNNARYD

De vill bygga om en befintlig lokal till en samlingslokal för verksamheter som konserter, yoga, skivinspelning och föreläsning mm.

gardsbageriet idala3LÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV GÅRDSBAGERIET I IDALA

Gårdsbageriet i Idala är ett hantverksbageri med en liten cafédel. Genom det beviljade projektet vill de nu bygga ut för att kunna ta emot större sällskap och arrangera musik- & marknadsevent.

mat moten miljoLÄS MER
Landsbygdsfonden

MAT, MÖTEN, MILJÖ- ODLINGSTRÄDGÅRD FÖR LÄRANDE OCH LANDSBYGDSUTVECKLING

Projektet skapa en samlingsplats för både traktens invånare och tillfälliga besökare. Samlingsplatsen kretsar både praktiskt och teoretiskt runt odling, mat och miljö.

2018

mysterietLÄS MER
Landsbygdsfonden

MYSTERIET I SVARTRÅ

Projektet vill genom en interaktiv teaterföreställning som pågår under en eftermiddags/kvällsmåltid där gästerna deltar i pjäsen, stärka orten som livsplats och skapa nya och utvecklade arbetstillfällen på orten.

outwestLÄS MER
Landsbygdsfonden

OUTWEST

Outwest är ett projekt med metodutveckling och investeringar, i syfte att öka tillgängligheten till ett aktivt friluftsliv för besökare och invånare. Projektet vill säkerställa att friluftslivet finns tillgängligt för besökare och invånare i Varbergs kommun även i framtiden.

smakapatvaakerLÄS MER
Landsbygdsfonden

SMAKA PÅ TVÅÅKER

Genom projektet vill föreningen Positiva Tvååker behålla och förbättra en levande landsbygd. Detta med hjälp av att marknadsföra Tvååkers befintliga småföretag inom besöksnäring och livsmedelsproduktion och på så sätt öka kunskap och tillgänglighet samt visa vad landsbygden har att erbjuda.

atranLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

UTVECKLINGS- OCH FÖRVALTNINGSPLAN FÖR ÄTRANS NEDRE FISKEVÅRDSOMRÅDE

Projektet ska ta fram en utvecklings- och förvaltningsplan och en webbbaserad portal. Utvecklings- och förvaltningsplanen ska fungera som ett underlag och en katalysator i utvecklingen av den gemensamma stad- och landsbygdsresursen fiskevattnet.

bygdevardarnaLÄS MER
Landsbygdsfonden

BYGDEVÅRDARNA KULTURMILJÖ TURISM 2020

Syftet med projektet är att med hjälp av bygdevårdsteam, utveckla och tillgängliggöra verksamheten i hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar.

gurkörtLÄS MER
Landsbygdsfonden

EKOSYSTEMTJÄNSTER PÅ PLÖNNINGE

Projektet utvecklar biodlingen, medverka till friskare bin och öka kunskaperna hos biodlare. Projektet vill också öka kunskapen om pollinering.

salarnaLÄS MER
Havs -och fiskerifonden

KAN SÄLARNA FÖRHINDRA EN ÅTERHÄMTNING AV TORSKBESTÅNDET I KATTEGATT

Projektets målsättning är att ta reda på knubbsälarnas påverkan på torskbeståndet i Kattegatt.

4HLÄS MER
Landsbygdsfonden

4H:S MATSKOLA- EN MATRESA

Projektet vill tillgängliggöra Matskolor för alla oavsett bostadsort och möjlighet att transportera sig.

matenshjltarLÄS MER
Regionalfonden

KONCEPTUTVECKLING FÖR KOMPETENSUTVECKLING I LIVSMEDELSSEKTORN

Bakgrunden till projektet är att det på landsbygden utvecklas allt fler småskaliga förädlingsföretag inom livsmedelssektorn. Detta är ofta företagare som startar från grunden, inte sällan jordbruksföretag.

derome beskurenLÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV DEROME TRÄ & NOSTALGIMUSEUM

Derome Trä- och Nostalgimuseum har samlat en stor mängd föremål i snart 30 år. Projektet vill tillgängliggöra museets samlingar och modernisera utställningarna för att på så viss locka fler besökare.

2017

innovation och lärandeLÄS MER
Landsbygdsfonden

LÄRANDE OCH INNOVATION

Tillsammans med fyra andra leaderområden (Leader Västra Småland, Leader Sjuhärad, Leader Linné Småland och Leader Bohuskust och Gränsbygd) och forskare från Högskolan i Halmstad under ledning av Mats Holmquist ska vi utveckla modeller för lärande och innovation i Leader.

akturenLÄS MER
Landsbygdsfonden

ÅKULLA EXPRESS

Projektet testar en ny busslinje som knyter ihop Varberg tätort med Världsarvet Grimeton Radiostation och riksintresseområdet för friluftsliv och Åkulla Bokskogar. Bussturen når 13 besöksmål av olika storlek och flera av reservaten inom Åkulla bokskogar.

doulaLÄS MER
Socialfonden

DOULA OCH KULTUROLK- HALLANDS MÖTESPLATSER

Projektet vill skapa mötesplatser för kvinnor och män och därmed skapa en trygg och välkomnande plats för integration. Kulturtolksdoulorna får ett stort förtroende och blir en förebild för kvinnorna.

KRABBFISKELÄS MER
Havs- och fiskerifonden

KRABBFISKEBRYGGA

AB Båtfjordens hamn ska bygga en Krabbfiskebrygga till barn i åldern 4-12 år. Det finns få aktiviteter för den yngre målgruppen vid hamnen och krabbfiske har alltid fascinerat barn i alla åldrar.

kungjoledernaLÄS MER
Landsbygdsfonden

KUNGSJÖLEDERNA- UTVECKLING AGNBÄCK

Syftet med projektet är att utveckla ett attraktivt markområde som ger bygden, dess invånare och aktörer en möjlighet att få fler besökare.

VASTERHAVSVECKANLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

VÄSTERHAVSVECKAN

Vi tror att landsbygdsutveckling är som bäst när det är aktörerna i en bygd som själva kommer med idéerna och driver dem. Det är dem som vet vad som behövs, vad som kan utvecklas och hur det ska göras.

teamwedreamLÄS MER
Landsbygdsfonden

TEAMWEDREAM

Projektets syfte är att öka integrationen i Hylte Kommun och skapa en naturlig kontakt mellan nyanlända och kommuninnevånare. Samtidigt syftar projektet till att främja den psykiska och fysiska hälsan hos deltagarna.

onneslussLÄS MER
Landsbygdsfonden

ÖNNE SLUSS

Målet med det beviljade projektet är att erhålla en vattendom som ger klartecknen för byggnation av kanal, sluss och bro.

destination ingelandLÄS MER
Landsbygdsfonden

DESTINATION INGELAND

Ingeland är en bygd med starka kulturella traditioner där musik och konsthantverk spelar en stor roll. Genom projektet ska det i dialog med Alf Hambe skapas ett Destination Ingeland.

bonadsmuseumLÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV BONADSMUSEUM UNNARYD

Hembygdsföreningen i Unnaryd har sedan 1985 drivit ett museum för bonadsmåleri där det förvaltats en viktig del av Hallands kulturarv.

skateparken beskurenLÄS MER
Landsbygdsfonden

SKATEPARK ÖRNATORGET

Projektet vill etablera en skatepark i Hyltebruk med placering på Örnatorget intill den nya fritidsgården. Den nya skateparken ska vara en samlingsplats där alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund kan samlas på lika villkor.

hästLÄS MER
Landsbygdsfonden

HÄSTFÖRETAG I AHLA

Laholms ryttarförening vill skapa en ny mötesplats i Laholm med en målgrupp som intresserar sig för hästar och hästsport. Vidare kommer den nya mötesplatsen att erbjuda en träffpunkt för övriga invånare i kommunen där det kommer att arrangeras aktiviteter som inte enbart är hästrelaterade vilket är ett innovativt koncept som är nytt för Halland.

vebroLÄS MER
Landsbygdsfonden

VESSIGE BIOGAS

I området kring Vessige finns ett flertal lantbruk med djurhållning och tillgången på gödsel är därmed god. Gödsel är en råvara som kan användas för lokal produktion av förnybar energi.

kudLÄS MER
Landsbygdsfonden

KUD- KULTUR OCH UTBILDNING PÅ DISTANS

Projektet ska med investeringen Digitalt Turnékit möjliggöra tillgång till en turnerande teknik för att kunna ta emot scenkonst via fiber till Halland.

LÄS MER
Socialfonden

Trädgårdsodling - en skapande och lärande mötesplats

Projektet syftar till att anlägga trädgårdsodlingar som en mötesplats för nyanlända, asylsökande och svenskar där människor kan ta lärdom från varandra och praktisera trädgårdsodling tillsammans.

ett utvecklat fiskeLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

ETT UTVECKLAT FISKE I KATTEGATT

Det beviljade projektet syftar till att bidra till utvecklingen av ett lönsamt och utvecklat fiske genom att etablera Västerhavsveckan i Halland.

2016

asa kustpromenadLÄS MER
Landsbygdsfonden

ÅSA KUSTPROMENAD

En kustpromenad som knyter samman Åsas badvikar. Kustslingan ansluter till den befintliga vegetationen och bergsformationerna på ett väl bearbetat och anpassat sätt.

gronarenaLÄS MER
Landsbygdsfonden

Grön Arena Tillväxt primärproduktion

Projektet bygger samarbeten med berörda aktörer/intressenter inom gröna näringar och kopplar dem till övriga aktörer/intressenter för vidareförädling.

buabryggaLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

BUA BRYGGA

Bua Brygga är en förstudie där projektet har undersökt möjligheterna för uppförande av sjöbodar med övernattningsmöjligheter.

teaterprojektLÄS MER
Landsbygdsfonden

LOKALT TEATERPROJEKT I KOMBINATION MED ETT RESTAURANGUTBUD BASERAT PÅ LOKALA SPECIALITETER

En interaktiv teaterföreställning som pågår under en eftermiddags/kvällsmåltid där gästerna själva deltar i pjäsen.

kvibilleLÄS MER
Landsbygdsfonden

KULTURARVET I KVIBILLE

Kvibille har en månghundraårig historia som ”rätter tingsstad” för Halmstads härad. Projektet lockar besökare till bygden samt informera Kvibillebor, skolungdomar och andra intresserade om Kvibilles historiska roll i Halland.

sportfiskeLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

SPORTFISKETURSIM - UTVECKLING

Skapandet av ett informativt och enkelt underlag att använda för att hämta information på och om sportfiskevatten. Underlaget finns på Destination Falkenbergs nya hemsida.

falkenbergmatdagarLÄS MER
Regionalfonden

FALKENBERGS MATDAGAR

I september 2016 genomfördes för första gången Falkenbergs matdagar – ett tredelat event som ska sätta Falkenberg på matkartan. En reseanledning för turister samt öka Hallänningens identitet kopplat till mat och dryck från jord till bord.

aretisorbyLÄS MER
Landsbygdsfonden

ÅRET I SÖRBY

Vägen till omställning går genom hjärtat. Sambruk är en fantastisk socialekologisk innovation. Här återupptäcker människor bygemenskap, demokrati, självhushållning och visar vägen till en hållbar framtid i praktiken.

ungihallandLÄS MER
Landsbygdsfonden

UNG I HALLAND

Ung i Halland syftar till att övergripande stärka entreprenörskapet och det lokala engagemanget hos unga.

Bolmen i piksborgLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

UPPDATERING AV FISKETILLSYN I SJÖN BOLMEN

Förnya och kraftigt utöka fisketillsynen i sjön Bolmen.

strandokulturLÄS MER
Landsbygdsfonden

STRAND OCH KULTUR I LAHOLM

En mötesplats där folk ska kunna mötas över gränserna, både på scen och bakom scen. Oavsett tidigare erfarenheter av att arbeta med kultur och sceniska framträdanden.

KUNGSBACKA-BY-LÄS MER
Landsbygdsfonden

KUNGSBACKA BY JRNL

Projektet vill prova ett innovativt sätt att marknadsföra kommunen i tätt samarbete mellan unga, drivna företagare och kommunen.

ekonomiLÄS MER
Regionalfonden

EKONOMI OCH ARBETSLEDNING I LANDSBYGDSFÖRETAGET

Utbildning i ekonomi och arbetsledning för företagare och deras anställda på landsbygden med betoning på unga och nystartade.

yrkesfiskeLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

BEVARA YRKESFISKET I HALLAND

Havs- och Kustfiskarna ska genomföra en förstudie under första halvåret 2017, samla yrkesfisket i Halland och fastställa en färdplan hur man ska gå vidare med ett huvudprojekt fram till år 2020.

broaoverLÄS MER
Regionalfonden

BROA ÖVER

Broa Över är ett nätverks- och utbildningskoncept med syfte att utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda i samhället. Detta genom att erbjuda exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för nyckelpersoner i det lokala näringslivet.

FORSTUDIELÄS MER

FÖRSTUDIE INTERNATIONELLT UTBYTE RUNT BESÖKSNÄRING OCH INTEGRATION

Ett utbyte med Leader Hochsauerlandkreis om entreprenörskap och innovation, besöksnäring, samhällsutveckling och byutveckling.

Logo Mitt Europa vect storLÄS MER

Mitt Europa - Mitt Halland

Kampanjen Mitt Europa är ett initiativ av EU som arrangeras i början av maj varje år. Syftet med kampanjen är att allmänheten ska upptäcka hur EU-pengarna gör nytta i samhället. Detta genom att EU-finansierade projekt berättar om sina verksamheter.

radiostationenLÄS MER
Regionalfonden

GLOKAL MAT

En förstudie om att utreda möjligheterna för hur en mötesplats i form av en restaurang på landsbygden. Där människor möts genom mat från olika länder, kan skapas på Världsarvet Grimeton Radiostation.

Vår ny vår framtidLÄS MER
Socialfonden

Vår By Vår Framtid - Socialfonden

Tillsammans får de olika aktörerna på orten i en framtidsverkstad inventera vad som finns, vad som kan utvecklas, vem och på vilket sätt det ska göras.

csaLÄS MER
Landsbygdsfonden

CSA VARBERG

Projektet CSA Varberg ska hjälpa företag att vidareutvecklas genom att starta en konsumentstödd verksamhet. Community Supported Agriculture-företag (CSA), samt hjälpa ytterligare personer som vill starta upp CSA-företag.

Vår ny vår framtidLÄS MER
Landsbygdsfonden

Vår By Vår Framtid - Landsbygdsfonden

Tillhandahålla- ett processtöd för att skapa möten mellan olika aktörer på landsbygden i olika sammanhang.

immigrantLÄS MER
Landsbygdsfonden

IMMIGRANT INTEGRATION INTO RURAL AREAS

Lokalt Ledd Utveckling Halland samarbetar med Integration Halland i ett internationellt samverkansprojekt för integration på landsbygden. Under 2016 besökte representanter från Leaderområden i Tyskland, Österrike och Finland oss i Hylte för att skriva på avtalet.

gronarenaLÄS MER
Landsbygdsfonden

GRÖN ARENA TILLVÄXT PRIMÄRPRODUKTION

Genom att göra innovationer inom området hållbara produkter och tjänster till en konkurrensfördel kan vi konkurrera och nå utveckling.