Broa över

Broa Över är ett nätverks- och utbildningskoncept med syfte att utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda i samhället. Detta genom att erbjuda exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för nyckelpersoner i det lokala näringslivet.

Projektet vill skapa en grupp med nätverkande och engagerade samhällsbyggare. Hylte kommun består idag av många av framgångsrika små och  medelstora företag med stora möjligheter. Dessa företag anställer folk med olika bakgrund och ser till att det är bra fart i samhället. Samtidigt är en del av Hyltes problematik att ortens största arbetsgivare sagt upp en stor del av sin personal vilket gett många invånare och företagare bilden av att kommunens utveckling går åt fel håll. På något märkligt sätt står Hyltes näringsliv i en fas av både varmt och kallt.

Under senaste året har Hyltes näringslivs- och befolkningsutveckling varit positiv men ändå pratar många både i och utanför kommunen mer om problem och svårigheter. Hylte kommun har ett antal starka småsamhällen som ibland mer driver sin egen utveckling än att eftersträva en positiv utveckling för hela kommunen. Samma resonemang stöter näringslivsenheten även på när man pratar med företagare på de olika orterna. Detta leder  till att samarbeten ibland förläggs på andra orter i Sverige eller rent av utomlands på grund av okunskap kringdet närliggande näringslivet. För att vända utvecklingen vill därför Näringslivsenheten och Företagarna i Hylte kommun skapa ett projekt som utvecklar ett bättre och positivare samarbets- och utvecklingsklimat i kommunen.

Med hjälp av Broa Över-projektet vill man få företagsamma personer och eldsjälar att hitta nya samarbetsformer.

Hemsida – Broa Över

 

Fakta
Kommun: Hylte
Projektägare: Wernersson idé AB

Total omfattning: 1 537 505, varav:
1 030 129 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
507 376 SEK övrig finansering från LAG

Privat medfinansiering: 791 000 SEK (ideell tid)

Syftet att skapa en kärntrupp av nätverkande och engagerade samhällsbyggare som tillsammans utvecklar framtidsandan och likt ringarna på vattnet utvecklar och förändrar attityder på ett positivt sätt. Helt enkelt en kärntrupp av ambassadörer för orten. Genom detta ska ortens attraktivitet förbättras och leda till ökat antal invånare och ökat antal etableringar.

Kontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

logos_sidfot_lluh_spalt3

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved