LAG - styrelse, medlemmar och valberedning

I varje LEADER-område finns en lokal utvecklings grupp inom Leader, LAG, som består av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor. Med andra ord våra medlemmar i föreningen. Från LAG utses 24 personer till att sitta i vår styrelse, med hjälp från vår valberedning.

Föreningens medlemmar

I vårt arbete med Leadermetoden spelar LAG, alltså medlemmarna, en avgörande roll. Det är medlemmarna som äger organisationen.

Medlemmarna kan påverka hur LAG-styrelsen och verksamhetskontor främjar lokalt ledd utveckling. Medlemmarna kan exempelvis lyfta in information om initiativ och aktiviteter som bör stödjas, och spridas, till styrelse, partnerskap och verksamhetskontor. Medlemmar kan också både dela och hämta kunskap och information till ett brett nätverk regionalt, nationellt och internationellt.

Det är medlemmarna som har möjlighet att nominera och på årsmötet utser vem som sitter i styrelsen och ger styrelsen ansvarsfrihet. 

Föreningens valberedning

Vår valberedning består av representanter ur offentlig, ideell och privat sektor.

Ordinarie ledamöter:

  • Kristina Karlsson - Offentlig sektor, sammankallande
  • Elisabeth Otterdahl - Ideell sektor,
  • Magdalena Pettersson - Privat sektor

Ersättare:

  • Margit Bik - Offentlig sektor
  • Peter Nilsson - Ideell sektor
  • Sima Benni - Privat sektor

Kontakta gärna vårt verksamhetskontor ifall du vill ha kontakt med valberedningen

cropped-lluh_logo_cmyk.png