Logo_strip_Crowdfunding_online_svart

Lär dig crowdfunda

CROWDFUNDING HALLAND - En crowdfunding kompass för lokala initiativ

Vad är Crowdfunding?

Klassisk Crowdfunding Det innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en idé, projekt, verksamhet eller liknande!

Hur fungerar Crowdfunding hos Lokalt Ledd Utveckling Halland? Vi har tagit fram Crowdfunding Halland! En Kompass som hjälper lokala företag och föreningar att navigera inom Crowdfunding och Crowdsourcing!

Vår Modell bygger på att olika donationsformer räknas för att komma i mål med en digitalkampanj. Utöver klassisk crowdfunding är andra donationsformer inräknade så som - tid, tjänster, kunskap, resurser eller material. Donationerna kan samlas in från ett underifrånperspektiv och ha ett monetärt värde. Modellen lägger också fokus på att bygga mer värde i att utvidga nätverk, utveckla partnerskap och nya samarbeten som en form av socialt kapital. Avslutningsvis har vi gjort en guidebok som består av tre delar. Vår Guidebok använder modellen som utgångspunkt och hjälper Hallands crowdfundare steg för steg i att bygga, lansera och avsluta en digitalkampanj.

Crowdfunding Hallands Modell

Varje Crowdfundingkampanj är unik!

Vår modell skapar möjligheter till att komma i mål med en digital kampanj via olika typer av kapital och donationsformer. Crowdfundaren kan kombinera kapitalen eller satsa på enbart ett kapital beroende på crowdfundingens koncept och behov. Du får mycket på köpet genom att crowdfunda! En får utlopp för att bygga mervärde i att vidga sitt nätverk, utveckla partnerskap och andra positiva synergier inom det sociala kapitalet. Marknadsföring och exponering är också värdefulla spinoff-effekter som hör till när du lanserar en crowdfundingkampanj!
Values Driven Organizations Venn Diagram (1)

Vår Guidebok har tre delar!

Vår guidebok hjälper crowdfundare steg för steg i att bygga, lansera, driva och avsluta en digital crowdfundingkampanj!
Namnlös design (37)

FÖRE LANSERING

DEL 1

Bygg din kampanj och crowd

Namnlös design (38)

LANSERING

DEL 2

Starta och driv din kampanj

Namnlös design (39)

EFTER LANSERING

DEL 3

Avsluta och tacka din crowd

chapteritle here

Vad innehåller varje del?

 • Introduktion till varje del

 • Vägledning steg för steg

 • Konkreta tips och trix

 • och även inspiration

Är din idé en Crowdfunding?

Vi rekommenderar att du först bör ha alla nedanstående påståenden på plats innan du bestämmer dig för att crowdfunda din idé!

 • Löser din idé ett problem? Crowdfunding på lokalt nivå fungerar nämligen allra bäst när en idé löser ett problem!
 • Har du en projektplan? Det ska finnas en utvecklad plan från idé till genomförandet!
 • Har din idé en målgrupp? Det ska finnas ett behov hos en målgrupp för din idé! Gruppen blir din crowd"!
 • Har du ett bra nätverk? Ett befintligt nätverk ger en bra bas för att bygga vidare din crowd på!
 • Har du sociala kanaler och följare? Sociala medier är nämligen viktiga verktyg för en digital kampanj!
 • Har du tid? Att crowdfunda är en tidsinvestering!
 • Har du kommunikationsförmåga? Det är också viktigt att kunna nå ut till en publik!
 • Har du en rimligt budget för din idé? Budgeten ska speglar din IDÉ men också vara rimlig i förhållande till din crowd!
 • Är du beredd att be om donationer? Crowdfunding bygger nämligen på donationer som du ber om!

Jaa, du bockade av majoriteten av påståendena!

Kontakta då någon från vårt team!

Marion Eckardt Verksamhetsledare Lokalt Ledd Utveckling Halland

Marion

Eckardt

Verksamhetsledare

email:

Marion.eckardt@lluh.se

Madelene Wahlström Projekthandläggare på Lokalt Ledd Utveckling Halland

Madelene Wahlström

Handläggare

email: madelene.wahlstrom@lluh.se

...amazing what we can do toghether...