Nedan hittar du en sammanfattning kring hur vi på Lokalt Ledd Utveckling Halland hanterar personuppgifter enligt GDPR. GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning inom EU som innebär regler för att hantera och behanda personuppgifter. Läs gärna mer om hur dataskyddsförordningen fungerar på datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.

Medlem i föreningen

Du som är medlem i föreningen kommer du lämna ditt namn och dina kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter behöver vi för att fullgöra föreningens stadgar och vi kommer använda dem för att skicka ut information och upprätta medlemsförteckningar för årsmöten. Uppgifterna lagrar vi så länge du är medlem hos oss.

Träffar, aktiviteter, möten som vi arranger

Du som har anmält dig och deltar i en träff som ordnats av oss har därmed lämnat namn och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter lagrar vi och använder i den fortsatta kontakten med dig.

Hemsidan www.lluh.se

På hemsidan samlar vi personuppgifter för den som är anställd i föreningen med namn och kontaktuppgifter. Lika så med ledamot i styrelsen, det vill säga namn och kontaktuppgifter. Detta sker med uttryckligt samtycke. Fortsättningsvis publicerar vi också beviljade projekt på webbsidan och i vissa fall finns personuppgifter (namn) till projektets kontaktperson med, efter samtycke.

Sociala medier 

Vid publicering i sociala medier har Lokalt Ledd Utveckling Halland ansvar för att personuppgifter som omfattas av organisationens personuppgiftsansvar blir behandlade på ett sätt som inte är kränkande enligt förordningen. Ansvaret gäller publiceringar som görs för organisationens räkning i de sociala medierna. I många sociala medier (såsom Facebook, Youtube och Instagram) gäller ansvaret även användares publiceringar, exempelvis användarkommentarer, på organisationens profiler.

 

Ansvaret innebär att organisationen:

  • Inte får publicera kränkande personuppgifter
  • Ska hålla regelbunden uppsikt över publiceringar för att upptäcka kränkande personuppgifter
  • Skyndsamt ska ta bort kränkande personuppgifter

Bilder och film 

Vid evenemang som avses dokumenteras med foto och film ska samtliga deltagare bli informerade om att fotografering och filmning kan förekomma. Syftet med detta är att bilderna inte säljs vidare samt vem man kontaktar om man inte vill vara med på bild. Informationen kan till exempel ges skriftligt i inbjudan, vid anmälan, på en skylt vid entrén eller muntligen under arrangemanget. Avslutningsvis sparar vi och publicerar bilder och film kopplat till projekt och de aktiviteter som sker i vårt verksamhetsområde.

Avlsutningsvis, om personer närvarar på bild- eller filmmaterial har vi fått rättslig grund genom ett muntligt eller skriftligt samtycke om att dessa får publiceras i syfte om att sprida lokalt ledd utveckling. Pågrund utav att vi i vårt uppdrag som leaderområde har informationsskyldighet kring det som EU-stödet bidrar till och det är enligt vår uppfattning uppgifter av allmänt intresse.

Pressutskick 

I samband med att nya projekt och delaktiviteter blir beviljade skickar vi ett pressmeddelande till lokala tidningar och andra medier i området med kort information om projektet samt kontaktuppgifter till projektansvarig. Syftet är att informera allmänheten om vår verksamhet, vilket sker med uttryckligt samtycke från projektansvarig.

Projektstöd

Den som ska söka projektstöd via Lokalt Ledd utveckling Halland kommer lämna kontaktuppgifter i form av personnummer/organisationsnummer, adress, telefon, e-post direkt via Jordbruksverkets e-tjänst och inte till Lokalt Ledd Utveckling Halland. Fortsättningsvis kommer vi använda dessa uppgifter för att kontakta er, kopplat till er ansökan. Däremot, den som söker stöd av våra paraplyprojekt direkt via Lokalt Ledd Utveckling Halland, lämnar motsvarande kontaktuppgifter och uppgifterna sparar vi för att kunna hantera din projektansökan.

Dina rättigheter

Vill du veta vilka personuppgifter vi lagrar om dig, rätta felaktiga personuppgifter eller få en personuppgift raderad?

Hör av dig till oss på info@lluh.se