Förstudie internationellt utbyte runt besöksnäring och integration

Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) vill skapa utbyte med Leader Hochsauerlandkreis mellan föreningarnas insatsområden som är entreprenörskap och innovation, besöksnäring (vandring, cykel), samhällsutveckling och byutveckling (ungdomar, integration).

LLUH:s styrelse tillsammans med personal ska arbeta fram konkreta koncept runt ovanstående temaområden. Projektet förväntas bidra med nya arbetsplatser. Samtidigt som internationella utbyten kan ge både verksamhetskontor och styrelse ny kunskap för att kunna göra sitt arbete bättre, och i förlängningen kan detta leda till bättre omsättning av leadermetoden i hela verksamhetsområdet.

 

Ett utdrag från projektansökan: Det finns flera likheter mellan leaderområdena. En är den stora andel nyanlända som är stor både i Tyskland och i Sverige. En annan är att det finns en hög andel SME företag även i Hochsauerlandkreis, specialiserad på industri som har svårt att hitta rätt utbildad arbetskraft. Hochsauerlandkreis har väl utvecklad sportturism, vilket Halland skulle kunna ta lärdom av i många projekt. Vi ser hittills många möjligheter till konkret utbyte.

 

Projektet ska genomföras genom ett besök på fem dagar. Två dagar är för resor. Under 1,5 dagar ska en presentation av Leader Hochsauerland och LLUH: verksamhetsområde.

Presenteras: vilka styrkor och svagheter områdena har m.m. De resterande 1,5 dagar ska det hållas en workshop där konkreta projektplaner tas fram för ökat samarbete inför framtiden. Resultatet ska presenteras via press samt sociala medier.

 

Fakta Kommun: Hylte
Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Hemsida: www.dev.lluh.se

Total omfattning: 118 928 SEK, varav:
79 682 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
39 246 SEK övrig finansiering från LAG
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg     Leader+färg

 

Kontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

logos_sidfot_lluh_spalt3

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved