Vägen till omställning går genom hjärtat. Sambruk är en fantastisk socialekologisk innovation där människor återupptäcker bygemenskap, demokrati, självhushållning och visar vägen till en hållbar framtid i praktiken.

 

Tankarna om hur en  omställning kan gå till och vad som kommer att hända på vägen går vitt isär. Vi är därför övertygade om att  omställningen är både en inre och en yttre resa. I vårt inre tvingas vi ompröva invanda synsätt om  maktfördelning, status, rikedom, bekvämlighet, trygghet och gemenskap. En omprövning som handlar om att i  själ och hjärta ompröva rättvis fördelning mellan människor, vårt sätt att hantera djur och natur samt vårt  behov av kärlek och gemenskap. I det yttre byter vi från system som förutsätter fossila energikällor genom att  utveckla nya som är fossiloberoende och förnybara. Det kan vi göra om vi samtidigt kan skapa ett bärkraftigt  lokalsamhälle där människor kan försörja sig utan långa pendlingsresor.

 

IMG_3199

 

Allt förändringsarbete är smärtsamt.  Vi överger invanda mönster och värderingar och behöver en trygg gemenskap för att hantera smärtan. Ett  årsprogram för människor, som inte tror att man kan köpa sig en "grön" livsstil utan vill göra en något mer  radikal ansträngning att ställa om, kan ge den tryggheten som behövs för att ompröva och släppa det som är  invant. Vi tror att en sådan ansträngning tar minst ett år och därför kallar vi det för Ett år i omställning. På Sörby sambruk omvandlas ägande och brukande av gårdar, steg för steg, till samägande och sambrukande  samtidigt som medlemmarna förändrar sin försörjning och boende till ett minskat beroende av olja och pengar.

 

Ett sambruk är hållbar utveckling i praktiken som bygger på ömsesidighet, jämlikhet och demokrati där alla är välkomna oavsett ålder, kön och etniskt ursprung.

Året i Sörby bjuder in öppet till alla som är intresserade av  social hållbarhet, ekologiskt odling och ett starkt lokalsamhälle på landsbygden. Under året planerar vi för 5  träffar om 3-4 dagar per gång där deltagargruppen får ett varvat program av ekosofi, existentiell reflektion,  personlig utveckling, gemenskap, matlagning, samvaro och praktiskt arbete med olika  självförsörjningsaktiviteter som tex. biodling, fårskötsel, trädgårdsodling, torka örter/frukt, syra grönsaker,  musta äpple, pröva lera som byggmaterial, bygga insektshotell. Året i Sörby blir också en upplevelse att vara  nära naturen med alla de resurser som finns och som även kan ge en hälsoeffekt under året. Under året  tillhandahåller vi möteslokaler, beredningskök, odlingsjord, jordkällare och tid för att erbjuda en god kvalitet i  kursträffarna. Vi tänker att Året i Sörby kan stärka både den innovativa entreprenörsandan hos deltagarna och  ställningstagande inför vad som är hållbart och långsiktigt.

Folder - Året i Sörby

 

På lång sikt vill projektet bidra till att fortsatt vara en fysiskt social hållbar mötesplats som är attraktiv och bidrar till att stärka Halland som en region för ett rikare liv. Att det fortsatt är en mötesplats där stad och land kan mötas, där konsument och producent kan mötas. Att vara en mötesplats som kan erbjuda kompetens, kurser, event som inspirerar till grön omställning, glädje, hälsa och gemenskap. En plats som använder naturen som resurs. Kulturutbud med musik och pizzeria/kafé. Försäljning av plantor och grönsaker.  Att vi bygger fler hus i byn och etablerar en ekoby. Ett besöksmål inom turistnäringen. Att fortsätta erbjuda ettårskurser som ger fler deltagare som ser grön omställning som en möjlighet. Att vi bidragit till att "rädda världen" och stoppa utvecklingen av den hotfulla klimat och miljösituationen som vi har.

Fakta
Kommun: Falkenberg
Projektägare: Sörby Sambruk

Total omfattning: 207 800 SEK, varav:
139 226 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
68 574 SEK övrig finansering från LAG

Privat medfinansiering: 99 000 SEK (ideell tid)