Nu har Ni som är medlemmar möjlighet att nominera ledamöter till vår styrelse! Uppdraget som styrelseledamot är både kunskapshöjande, nätverksskapande, fantastiskt roligt och arvoderat!

Ni kan nominera kandidater till våra styrelseledamotsposter direkt till vårt verksamhetskontor info@dev.lluh.se. Nominera senast den 18/2-2019.

Ange;

 • namn på kandidat,
 • vem som nominerar (vilken person eller organisation som står bakom nomineringen), samt en
 • kort beskrivning och motivering av kandidaten och dess kompetenser.

Det är tillåtet att nominera mer än en person.

Vem söker vi?

Vi söker engagerade ledamöter som vill vara med och utveckla vårt styrelsearbete och sig själva med oss! Det är önskvärt att personen är intresserad av landsbygdsutveckling och lokalt ledd utveckling.

Tänk på, att:

 • Att årsmötet bör försöka följa den demografiska struktur som finns i Halland när styrelse utses, d.v.s. med tanke på kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, trosuppfattning
 • Att årsmötet bör eftersträva jämn geografisk fördelning av styrelseledamöter
 • Att föreslagna kandidater bör vara tillfrågade och intresserade av uppdraget
 • Att de ledamöter, vars mandattid går ut nästa årsmöte, kan nomineras igen
 • Uppskattad arbetsbelastning minst innebär att läsa in sig innan möten och närvara på dessa. Vanligen sammanträder styrelsen 6 ordinarie styrelsemöten, därtill kommer årsmöte samt en lunch till lunch-konferens om året. Det är möjligt och önskvärt att engagera sig mer än detta i uppdraget, utifrån egna intressen och kompetenser,
 • Förrättningsarvodet är 190 kr/h, d.v.s., vid närvaro, ej för inläsning och förberedelser.

Vem sitter kvar och vem avgår till kommande årsmöte?

Det beslutar årsmötet om!

Till LLUH:s årsmöte (28/3-2019), går följande styrelseledamöters mandatperioder ut (men de kan väljas om ifall årsmöte och ledamot så önskar):

Ideell sektor:

 • Sara Walfridsson, Slättåkra
 • Konstantia Karagiannaki, Varberg
 • Bo Westman, Hyltebruk
 • Olle Kristenson, Falkenberg

Privat sektor:

 • Ulrika Algothsson, Ålstorp
 • Liselotte Abel, Sörby
 • Martin Haraldsson, Falkenberg
 • Martin Ahlström, Trälshult

För mer information om vår styrelse och vår organisation, se här: om oss

Anmäl dig till vårt nyhetsbrevKontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

vit_ samlad logostrip 2023-2027

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved

Support av webbyrå Expediten