Till projektet Ett utvecklat fiske i Kattegatt söker vi nu en extern konsult, med uppgift att ta reda på möjligheten att i Halland uppföra en marinbiologisk station och tillhörande referensflotta. Uppgifterna för konsulten blir de som i aktivitetsplanen lyder:

Utredning- Extern konsult ska ta fram underlag och utreda möjligheten att etablera en marinbiologisk station i Halland.
Referensflotta- Extern konsult ska ta fram underlag och utreda om referensflotta enligt norsk modell är en framkomlig väg för att få bättre kunskap om havsmiljön i Kattegatt.
Seminarium- Tillhandahålla ett seminarium med resultatrapportering, för de som är intresserade av att medverka i starten av en marinbiologisk station i Halland.

Vi ser gärna att det finns erfarenhet och kunskap om hav och fiske hos anbudsgivarna.

Läs gärna mer i upphandlingsunderlagen.

 

Välkommen in med anbud till caroline.karlsson@lluh.se. Anbud mottages t.o.m. 6/1-2019.