Vill du vara medskapare i den lokala utvecklingen?

Då tycker vi att du eller din organisation ska bli medlem i föreningen LOKALT LEDD UTVECKLING HALLAND

final

I vårt arbete med LEADER-metoden spelar partnerskapet, alltså medlemmarna, en avgörande roll.Våra medlemmar kommer från ideell, privat och offentlig sektor.

SOM MEDLEM

– Är du med och påverkar hur föreningen främjar lokalt ledd utveckling

– Kan du lyfta in information om initiativ och aktiviteter som bör stödjas

– Kan du både dela och hämta kunskap och information till ett brett nätverk regionalt, nationellt och internationellt

Läs mer om medlemsnyttan och ansök om medlemskap här