Lokalt Ledd Utveckling Halland söker en filmare till projektet ”Nu bygger vi landet”.

Bakgrund

Årets Landsbyggare i Halland har röstats fram under vintern 2019-2020 i de fyra kategorierna:

Entreprenör, Entreprenöriell förening, Attityd och Ung. Tre finalister har utsetts i varje kategori.

Finalisterna är verksamma inom hela länet.

Årets Landsbyggare skulle hyllas och vinnarna skulle avslöjats på Landsbyggaredagen den

23 september, men under rådande omständigheter har vi istället ställt om till Nu bygger vi

Landet.

Nu bygger vi landet

Varje finalist tilldelas 5000 kr att investera i ett lokalt förankrat projekt eller idé där de ser ett

behov eller en möjlighet.

Upp till 11 kampanjer eller evenemang på olika orter i Hallands Landsbygder kommer planeras

och genomföras under sensommar och höst.

Uppdraget

Uppdragstagaren/filmaren ska, under överenskomna datum tillsammans med projektledaren

Julia Kabell åka ut till de olika platserna i Halland för att intervjua och filma deltagarnas

bidrag.

Filmerna kommer klippas och distribueras kontinuerligt under hösten, den sista filmen ska vara

färdigklippt senast innan den 31 dec.

Vi önskar offert på kostnad per film.

Offert tas emot till och med senast 9 augusti 2020 och skickas till julia.kabell@lluh.se