Unga Landsbyggare

För tre år sedan startade Lokalt Ledd Utveckling Halland LEADER-projektet Vi Landsbyggare Halland. Projektet handlar om att skapa en mer positiv bild av Hallands landsbygd genom att bland annat lyfta och synliggöra drivna och engagerade entreprenörer, föreningar och personer som verkar på landsbygden, som vill vara delaktiga i den lokala utvecklingen och som bidrar till en kreativ landsbygd som sprudlar av drivkraft och liv – dem vi kallar Landsbyggare. Projektet har vart framgångsrikt och många vill vara en del av vår ”landsbyggare-familj”.

Nu fortsätter vi vårt arbete med att lyfta företagsamhet och engagemang på landsbygden i Halland men nu med särskilt fokus på unga (18-30 år). Vi vill med projektet Unga Landsbyggare locka fler unga landsbyggare till nätverket. Genom projektet kommer vi att uppmärksamma unga landsbyggare, ge tillfällen till inspiration och nätverkande samt ta tillvara på ungas drivkraft och idéer. Det kommer bland annat att genomföras en digital kampanj där vi synliggör fyra unga landsbyggare, vi kommer att arrangera ett antal workshops/AW samt en Landsbyggaredag för att fira unga landsbyggare tillsammans och dela ut pris till årets unga Landsbyggare. För att främja ungas entreprenörskap och delaktighet i den lokala utvecklingen kommer vi även ge dem möjlighet att söka stöd för sina entreprenöriella idéer.

 

Är du eller vill du bli en Landsbyggare?

Alla som är mellan 18-30 år (om ni är mellan 13-17 år det också bra att söka projektstöd men då krävs en vuxen person som handledare) kan söka projektstöd upp till 25 000 kr för sin entreprenöriella idé! Projektidén ska genomföras på landsbygden inom Lokalt Ledd Utveckling Hallands geografiska verksamhetsområde i någon av följande kommuner: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte eller Laholm. Vi stöttar och hjälper er genom hela processen för att ni ska kunna genomföra er entreprenöriella idé!

 

Läs mer om Unga Landsbyggare och hur ni ansöker om projektstöd här!