Samtal om att utveckla attraktiva och hållbara boenden på landsbygden

Hallands landsbygder har visat sig ha en gemensam stor utmaning och möjlighet framöver – nämligen att utveckla attraktiva och hållbara boenden på landsbygden. Det handlar om såväl att skapa långsiktigt hållbara strategier för hur vi vill jobba med boende/byggnation, att möjliggöra nybyggnation, att underlätta för yngre generationer som vill flytta till eget boende på landsbygden och något äldre generationer som vill flytta till annan typ av boende än de har idag osv.

Tidigare i stratergiarbetet

Under våren har samtal hållits med boende och verksamma på landsbygden runt om i Halland. Dessa samtal ligger tillsammans med bland annat befintliga underlag från tidigare genomförda dialogmöten i de lokala bygderna, regionala och lokala utvecklingsstrategier osv till grund för kommande leaderstrategi i Halland. Analys av insamlat materialpågår och strategiskrivningen påbörjas inom kort.

Välkommen på samtal

Då detta gemensamma behov tydligt framkommit, vill vi bjuda in till samtal kring hur vi kan göra för att driva denna utveckling framåt. Ju tydligare vi kan precisera vad och hur vi vill göra, desto tydligare kan vi få med detta i strategin – och under kommande år möjliggöra för att bevilja pengar till projekt för att nå målen i strategin.

Var: Online på Zoom
När: 25 maj
Tid: 17:00-19:00