Hallands landsbygder visas upp under Almedalsveckan!

Den 5 juli klockan 10:00 arrangerar Lokalt Ledd Utveckling Halland tillsammans med Falkenbergs och Varbergs Kommun seminariet: All landsbygd är inte glesbygd - möjligheter och utmaningar för våra landsbygder med extra fokus på bostadsfrågan. Du hittar det digitalt på Almedalsveckan play.

Bostadsfrågans problematik är särkilt tydlig

Under det senaste halvåret har Lokalt Ledd Utveckling Halland arbetat med att ta fram en strategi för Hallands landsbygder och där blir problematiken med bostadsfrågan särskilt tydlig. Strategin utgår från vår lokala aktörers kunskap om våra landsbygder, och nästan samtliga har uppmärksammat bostadsfrågan som utvecklingshinder. Detta är annorlunda gentemot vad gängse bild av Sveriges landsbygders behov är och därför vill vi lyfta frågan under Almedalsveckan så att även våra landsbygders behov kan uppmärksammas i nationell och regional politik. Både i Falkenberg och Varberg är frågan särskilt tydlig och under seminariet ska våra medarrangörer informera om hur deras arbete med denna frågan ser ut och var problematiken finns.

Medverkande i Almedalsseminariet

I paneldiskussionen deltar Malin Larsson, VD för Gislaveds Hus och Ola Johansson, Riksdagsledamot samt Lorena Balkanberg från Swedbank. Dessutom deltar också Ulrika Rylin som är utvecklingsstrateg på Varbergs Kommun, Karin Torstensson, landsbygdsutvecklare på Falkenbergs Kommun, och verksamhetsledaren på Lokalt Ledd Utveckling Halland, Marion Eckardt, att medverka. Dessa tre är inte bara medverkande utan också arrangörer.

Almedalsveckan är i år digital

Almedalsveckan Play är den digitala plattformen för årets Almedalsvecka. Den 4-7 juli kan du på Play se, höra eller aktivt delta i över 600 evenemang som tar upp viktiga och intressanta samhällsfrågor. På startsidan på play hittar du alla evenemang och därefter klickar du på det evenemang du vill se. Då kommer du till evenemangssidan, där kan du läsa mer om evenemanget och ser hur du kan se eller delta interaktivt. Är det möjligt kommer du att kunna se evenemanget direkt på evenemangssidan. Är det ett evenemang som har någon typ av interaktion kommer hänvisning, via en länk, att visas. Klickar du på den kommer du vidare till arrangörens valda plattform. Det är kostnadsfritt att delta och ingen föranmälan krävs för att använda Almedalsveckan Play. Information om Almedalssveckan play