Efter almedalsseminariet

Du kan fortfarande se Almedalsseminariet på Almedalen play

Seminariet finns inspelat och ligger uppe på Almedalsveckan play. Kika gärna på den!

I juni arrangerade vi på Lokalt Ledd Utveckling Halland Almedalsseminariet  “All landsbygd är inte glesbygd - möjligheter och utmaningar för våra landsbygder med extra fokus på bostadsfrågan".

All landsbygd är inte glesbygd, men extra fokus på bostadsfrågan

Under de senaste åren har Hallands landsbygd genomgått en resa från att ha relativt billigt boende och tillgängliga bostäder till att vara en inflyttningsregion även på landsbygderna, och numera är det svårt att hitta boende i hela regionen. Vilka är framgångsfaktorerna? Vår panel berättar om insatser som gjorts för att uppmärksamma allmänhet, politik och tjänstepersoner på de möjligheter landsbygderna i Halland besitter, och skapa en förändringsprocess som gjort att landsbygderna idag har en helt annan ställning. Under pandemin har situationen ytterligare accentuerats och vår kunniga expertpanel utvecklar vilka möjligheter och utmaningar som fortfarande består, och delar erfarenheter på god praxis.

Vilka medverkade på seminariet?

I paneldiskussionen deltog Malin Larsson, VD för AB Gislavedshus och Ola Johansson, Riksdagsledamot samt Lorena Balkanberg Affärschef på Swedbank. Arrangörer var Marion Eckart, verksamhetledare här på Lokalt Ledd Utveckling Halland, Ulrika Rylin utvecklingsstrateg på Varbergs Kommun och Karin Torstensson landsbygdsutvecklare på Falkenbergs Kommun.