INBJUDAN TILL STORMÖTE - 4 OKTOBER

Efter en intensiv och gedigen process närmar vi oss en färdig strategi för hur vi vill utveckla våra landsbygder i Halland. Många möten, samtal, workshops, intervjuer och undersökningar har gjorts under året, för att samla in behov och utvecklingsmöjligheter.

 

Kommande strategi: Hallands lokala utvecklingsstrategi

Vid träffen

Vid träffen berättar vi hur framtagningen sett ut samt presenterar resultatet i form av mål, insatsområden och övergripande principer, det vill säga vad vi tillsammans ska göra.

Nu vet vi vad boende och verksamma på landsbygderna vill göra, och nästa fråga är då: Hur går vi från ord till handling? Under andra halvan av träffen vill vi att ni är med och påverkar hur våra första steg ska se ut.

När: 4 oktober

Tid: 14-17:00

Var: Online på zoom

Anmälan: googleforms