Årsmötet 2022

Den 24 mars anordnades årsmötet i Ullared. Årsmötet började med årsstämma där fyra stycken nya ledamöter valdes in. George Larsson valdes in som representant för privat sektor och Karl Gottfridsson valdes in som representant för ideell sektor och Anders Blomqvist samt Eugenia Perez Vico från offentlig sektor. Eugenia är adjungerad in i styrelsen eftersom hon representerar Högskolan i Halmstad. 

Under årsmötet beslutades det även att införa en avgift för medlemmar, som kommer träda i kraft 2023. 

Lär känna de nya styrelseledamöterna

George Larsson

George äger och driver företaget Torups serice och fastigheter AB sedan 15 års ålder. Han har vart egenföretagare sedan han tog över verksamheten av sin farfar 2012, då var han bara 15 år gammal. George sitter bland annat med i styrelsen för Företagarna Hylte och är delaktig i Företagarna Young.

Karl Gottfridsson

Karl kommer från Ysby i södra Halland men bor numera i Källsjö. Har arbetar inom digital infrastruktur samt är ideellt engagerad inom både 4H och idrottsrörelsen. Han har också studerat på Lunds Universitet.

Anders Blomqvist

Anders är fritidspolitiker i Halmstad med bland annat uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Han är utbildad vid Hälsohögskolan i Jönköping och har lång erfarenhet på olika nivåer inom den ortopedtekniska branschen. Efter flera år som företagare har han sadlat om och är numera verksam inom grundskolan. Anders är en utpräglad föreningsmänniska och har haft flera styrelseuppdrag, såväl i stora som små sammanhang.

Eugenia Perez Vico - 20210906

Eugenia är docent i innovationsvetenskap och universitetslektor på Högskolan i Halmstad. Hennes forskning fokuserar på att förstå karaktären och organiseringen av akademins samverkan med dess omvärld och dess effekter på samhället. Hon har stor erfarenhet av att kombinera vetenskapligt arbete med praktisk forsknings- och innovationspolitikutveckling, främst tillsammans med VINNOVA och Energimyndigheten. Hon har även deltagit i flera svenska regeringsuppdrag och arbetsgrupper vid OECD och är styrelsemedlem i KK-stiftelsen. 

Vad gör styrelsen?

Styrelsen implementerar strategin och bestämmer bland annat vilka projekt som ska få stöd. I varje LEADER-område finns en LAG-grupp (Local Action Group ) som består av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor. Från LAG utses 24 personer till att sitta i styrelsen. LAG-styrelsen har lika många representanter från respektive sektor. Du kan läsa mer om respektive ledarmot på sidan LAG-styrelsen

Vill du vara med och påverka vilka som sitter i styrelsen?

Då tycker vi att du ska ansöka om medlemskap i föreningen. Då kan du påverka hur LAG, styrelsen och verksamhetskontor främjar lokalt ledd utveckling. Vara med och välja in styrelseledarmöter i styrelsen. 

 

Du kan även lyfta in information om initiativ och aktiviteter som bör stödjas, och spridas till styrelse, partnerskap och verksamhetskontor. Och du kommer också kunna dela och hämta kunskap från ett brett nätverk regionalt, nationellt och internationellt.
Mer om medlemskapet