VARFÖR GÖR VI DETTA?

Mars 2022: Många människor flyr idag från Ukraina. Hittills är 3,9 miljoner på flykt utanför landet och summan ökar snabbt. Dessutom finns över 10 miljoner är på flykt inom landet. De flesta på flykt är kvinnor och barn. Allt oftare förekommer sätt att utnyttja dessa utsatta människor på, exempelvis genom trafficking. Vi vill dra vårt strå till stacken och bidra till att behövande kan få en säker plats att landa på. Om vi så bara hjälper en familj, så har vi åtminstone gjort något. Målet är att hitta ett hundratal boenden inom Halland. Vi hoppas på att inventeringen utvidgas hos samtliga LAG i Sverige och att vi därigenom gemensamt kan dra vårt strå till stacken.

Vi söker organisationer som kan bidra med att lista flyktingar att matcha dessa boende med. Hittills har vi direktkontakt med LAG i Rumänien som ett möjligt sätt att para ihop behövande med de boende vi hittar. Det vore ännu bättre såklart att ha kontakt med organisationer i Sverige som har kontakt med tillfälliga boenden vid ankomstplatserna.

VAD INNEBÄR SÄKRA BOENDEN?

Våra säkra boenden är:

  • Kända: Någon i Hallands Local Action Group (LAG) känner dem som vill upplåta boendet och har gått i god för att dessa människor såvitt hen vet är hederliga människor. Och att boendet till 99% säkerhet är säkert för utsatta personer.
  • Kontrollerade: Någon i vår LAG kommer att besöka hyresgästerna inom en månad efter inflytt och sedan minst en gång varannan månad. Syftet är att kontrollera att hyresgästerna behandlas väl, att dessa känner till sina rättigheter och var de hittar information om dessa.
  • Gratis: så länge hyresgästerna inte har någon egen inkomst. Ifall hyresgästerna får jobb kommer en skälig hyra att tas ut som hyresgästerna har råd med, givet deras ekonomiska situation.
  • Långfristiga: De som vill upplåta boende är beredda på att det kan finnas behov av boendet under lång tid och har tänkt igenom hur detta kan arrangeras på ett sätt som fungerar både för ägaren och hyresgästerna på ett rimligt sätt.

HUR FUNGERAR INVENTERINGEN?

Anmäl ditt lediga boende här: FORMULÄR

  • Anmälan: Ange i formuläret vilken av ledamöterna eller personalen inom Lokalt Ledd Utveckling Halland som kan gå i god för dig och ditt boende.
  • Godkännande av boende: Efter det kommer verksamhetskontoret att kontakta personen som Du angett som kontakt inom LAG för godkännande.
  • Matchning: Därefter kommer personal på verksamhetskontoret att försöka matcha behövande med det erbjudande som Du/Ni har. När vi har en match kommer vi att kontakta båda parter för godkännande. På grund utav GDPR kommer listan på både hyresvärdar och hyresgäster aldrig att offentliggöras. Listan kommer endast användas för detta och liknande ändamål.