Kaprifoliet

Högre kvalitet på kaffet och bättre villkor i Colombia!

Vi smyg presenterar Crowdfunding projektet Kaprifolet! Pre-Launch fasen är igång och det är dags att följa resan! Kaprifolet är ett ”glokalt” specialkaffe företag som bygger broar mellan Halland och Colombia.

Visst älskar vi kaffe i Sverige och visst producerar Colombia mycket kaffe! Trotts detta är kontakten mellan konsument och producent minimal. Kaprifolets företagsidé är att att jobba med hela kaffeprocessen, från den täta och nära kontakten med kaffegårdarna via den egna rostningen och vidare ut till våra kaffeintresserade kunder. Inga mellanhänder och kaffet rostas i Sverige!

Kaprifolets bakgrund

Företaget drivs av systrarna Maria och Eva som är delägare i en kaffegård i Colombia.  Tillsammans med organisationen Ajovec jobbar de utifrån FN:s globala mål för att engagera unga vuxna som haft en tuff tillvaro. Att jobba i kaffeproduktionen är en del i att hitta en annan riktning i livet för dessa unga människor. 

Mål

Det finns två ihop hängande spår för att komma vidare i utvecklingen för att leverera hållbart specialkaffe i Halland! Kaffegården i Colombia ska modernisera sin utrustning samt bygga en effektivare torkanläggning. Här hemma vill de bygga ett eget kafferosteri.

Häng med Kaprifolet!