Ung möter politiker i ett samtal om landsbygden (3) (1)
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden_Web

Lyssna på när unga samtal med politiker

Under Landsbygdsveckan har vi att arrangera ett samtal där Unga Landsbyggare möter politiker. Samtalen vara indelade i två olika inriktningar på temat: Ungt Företagande. Dessa teman och inriktningar är valda av unga i vårt nätverk. Samtalet var helt enkelt organiserat av unga och unga ledde samtalen i Varberg den 5 maj. Med oss hade vi en livepublik!

I syftet att föra unga närmare politiken och lära känna hur politiker planerar för att utveckla Hallands och Sveriges landsbygder.

Se samtalen här:

Landsbygdsveckan

– Landsbygder förtjänar en tydligare plats i rampljuset, säger Åsa Bjelkeby enhetschef på Tillväxtverket. Åsa har en samordnande roll för landsbygdsfrågorna.

Därför anordnades Landsbygdsveckan den 2-7 maj 2023. I anslutning till Sveriges ordförandeskap i EU och den årliga kampanjen ”EU i min region”.

Veckan var en kraftsamling för att tillsammans jobba för starkare, resilienta, välmående och sammanlänkade landsbygder.

Bakom initiativet till Landsbygdsveckan står Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Landsbygdsnätverket samt Tillväxtverket. Som alla arbetar för att lyfta landsbygders viktiga roll för den hållbara framtiden.

Unga Landsbyggare 

Unga Landsbyggare är ett projekt som syftar till att främja företagsamhet och engagemang på landsbygden i hela Halland. Med ett särskilt fokus på unga. Målet är att projektet ska bidra till en attitydförändring och skapa en mer positiv bild av Hallands landsbygd. Främst när det gäller entreprenörskapsklimatet bland unga. 

Samtalets samarbetspartner

I samarbete med Hela Sverige ska leva Halland, Region Halland och dess samtliga 6 kommuner: Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg.