IMG_7397
Regionalfonden
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden_Web
Logotyp EHFF_flag_HavsFisk

Slutpresentationer för tre av våra projekt

På styrelsemötet i början av mars höll tre av våra fantastiska projekt var sin slutpresentation. Du kan hitta våra pågående projekt under beviljade projekt

I projektet har en uppdaterad fiskvårdsplan tagits fram för sjön Bolmen. De har bland annat analyserat resultat från provfiske, genomfört flera utbildningstillfällen för styrelsen samt berättat om projektets resultat för intresserade. Tidningen Våra Fiskevatten har gjort ett flersidigt reportage om projektet, vilket har bidragit till riksomfattande intresse.

Framöver kommer projektet att genomföras med lämpliga tidsintervall i framtiden.  Styrelseutbildningen kommer att ske i samband med att nya styrelseledamöter tillkommer.

Destination Ingeland har jobbat med att stärka samverkan mellan företagare och boende i bygden norr om Halmstad och söder om Falkenberg. Destination Ingeland är en samlande kraft och mötesplats där företag och föreningar med lokalt intresse utvecklas och bidrar till en levande landsbygd. Namnet kommer ifrån några av orterna i området, Steninge, Harplinge, Getinge, Slöinge, alla med det gemensamma inge i slutet. Under projektets gång har aktivitetsdagar kallat: Ingedagarna arrangerats.

Och projektet kommer nu fortsätta leva vidare genom den ekonomiska föreningen som har startas och som nu driver Destination Ingeland vidare.

Projektet har bland annat tagit fram ett koncept kallat ”Ädel mat”. Konceptet innehåller utbildnings- och kompetenshöjande insatser för personer som arbetar och för personer som vill arbeta inom livsmedel. I projektet har även utbildningen inom mejeri ”Hantverksmässig osttillverkning för kommersiellt bruk” utformats med upplägg, kursplan och litteratur för grundläggande nivå. Kursmaterialet finns tillgängligt och kan därför användas i framtiden. 

Tack för att ni skapar ett rikare Halland

Du hittar fler av våra avslutade projekt under avslutade projekt på vår webbsida. 

”Mod är inte alltid ett rytande. Ibland är mod den lilla rösten i slutet av dagen som säger, jag satsar igen i morgon” – Mary Anne Radmacher