ansökan är öppen

Ansökan är öppen

Nu händer det – Ansökan är öppen - vi öppnar äntligen möjligheten att söka stöd från Lokalt Ledd Utveckling Halland!

Nu kan vi äntligen börja ta emot projektansökningar i den nya programperioden! Vill ni komma igång så snabbt som möjligt med ert projekt är det därför hög tid att sätta igång projektkugghjulen nu! Alla är välkommna att höra av sig!

Vare sig du drivit leaderprojekt tidigare eller ej är du och dina föreningskollegor, företagspartners eller grannar välkomna att höra av er med era idéer! Speciellt dig med en idé som passar i området innovativa tankesätt och arbetssätt samt infrastruktur och digitalisering. Har du en idé som passar något annat insatsområde är du varmt välkommen att kontakta oss, men nämnda insatsområden kommer prioriteras och beviljas först vid högt tryck. 

Tillsammans skapar vi ett #rikarehalland

Hur förbereder jag mig?

Det finns ingen stöpt form för vilka idéer som kan bli ett Leaderprojekt. För att lättare göra en första bedömning kan du fundera och besvara följande frågor innan du kontaktar Leaderkontoret:

  • Vad vill ni göra? Berätta kort om er projektidé. Är den nytänkande?
  • Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet för att kunna genomföra projektet?
  • Varför vill ni genomföra projektidén?
  • Hur har ni tänkt gå tillväga? Vad planerar ni för aktiviteter i projektet?
  • Bidrar projekt till likabehandling, ickediskriminering och jämställdhet?
  • Vilka vinner på att projektet genomförs?
  • Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)?
  • Är projektet hållbart? Finns ett bestående värde kvar efter projekttidens slut?
  • Stämmer er idé överens med vår lokala utvecklingsstrategi?

När ska jag skicka in projektansökningen?

Styrelsen har fyra möten per år, där de bland annat fattar beslut om att prioritera eller avslå inkomna projektansökningar. För att de ska ha tid att läsa in sig på din ansökan innan mötet ska du därför skicka in en komplett ansökan senast en månad innan, det vill säga senast den 20 augusti.

Viktiga datum

Vill du att styrelsen ska besluta om din ansökan på mötet i Oktober? Se då till att skicka in den innan den 20 augusti!

Vad händer om projektet blir prioriterat av styrelsen?

Efter att styrelsen har prioriterat ett projekt, skickas det vidare till Jordbruksverket. Jordbruksverket är den som fattar myndighetsbeslutet. Så vi får vänta på deras beslut innan vi kan se projektet som helt godkänt!

Tack för att ni skapar ett rikare Halland