Logo_strip_Crowdfunding_online_svart

Här berättar kampanjägaren om sin idé genom antingen film eller text

COAST potential

Var med och crowdfunda till att ta fram en hemsida som får fler att upptäcka sin fulla potential att må och funka så mycket bättre och på köpet få stress release!

Så mycket borttappad livskvalitetet och kapacitet!

Fler måste få veta – upptäcka och ta vara på möjligheterna! Det blir ett lyft för näringslivet och samhället också, inte bara för personerna själva.

Join the journey! Var med och lyft fram potentialen att må och fungera så mycket bättre -  bidra med valfritt belopp som en markering för att det här är viktigt (bidrag kan ske anonymt och ingen slant är för liten).

Hur ofta hör man inte:
- Jag har provat ”allt” – men inget hjälper
- Alla prover är bra, fast jag inte mår bra

Eller så är man inte ens medveten om att man går omkring och mår och fungerar mycket sämre än man skulle kunna må, fungera och prestera. Reaktionen efter effektiva insatser blir då istället:
- Jag visste inte att jag mådde så dåligt, innan jag började må så bra
-  Inte visste jag att jag kunde må så mycket bättre

Folkohälsan och företagsohälsan är stor trots omfattande insatser.

Varför är det så vanligt att det inte blir bättre trots omfattande insatser?

Ofta väljer man en specialistinsats utan att först vara klar över den egentliga problematiken. Men om man inte vet vad som egentligen är problem, hur ska man då kunna välja rätt insatser?

Varför är det så vanligt att det inte blir bättre trots omfattande insatser?
Ofta väljer man en specialistinsats utan att först vara klar över den egentliga problematiken. Men om man inte vet vad som egentligen är problem, hur ska man då kunna välja rätt insatser?

Stort men ”oupptäckt” behov av övergripande hälso-friskvårdsrådgivning

Få känner till att det lönar sig att först anlita en allsidigt kunnig rådgivare för att bena ut besvärsproblematiken så att man kan avgöra vad som kan vara effektiva och hållbara insatser.

Crowdfunding-projektet COAST potential – frigör (frisk)potentialen

Många lägger mycket tid och pengar på insatser med inga eller begränsade resultat – eller resultat som inte håller - som en följd av att man inte först har tittat på den större bilden. Därför behövs en professionell hemsida som lättfattligt och inspirerande konkretiserar vinsterna med rådgivning som har ett sammanhållande perspektiv:

- Ger bättre och mer hållbara resultat (lönsamt också)
- Bygger kraft, kapacitet och välbefinnande hos folk – företag – samhälle
- Minskar stressen på köpet

Hemsida med lönsam inspiration

-  Fler inspireras att upptäcka och förverkliga sin frisk- och kapacitetspotential. Varför nöja sig med ”frisk”,
dvs inte-sjuk, när man kan vara mycket frisk.
-  Förnyad energi och medarbetarhälsa stärker folk, näringsliv och samhälle.
-  Folk och företag får ökade insikter om hur hållbar hälsa och hållbara resultat
ger vinster på många plan.
-  Verkliga fall ger hopp till människor som inte lyckats komma till rätta med
hälsobesvär och/eller låg energi.
-  Verkliga fall belyser vanliga fallgropar på vägen mot /bättre/ hälsa, mående och
funktion.

Att frigöra (frisk)potential - kapacitet med övergripande kvalificerad hälso-friskvårdsrådgivning lönar sig.

Du kan också bidra genom att:
vara med på resan och sprida ordet – för att fler ska upptäcka och frigöra sin (frisk)potential.

Många bäckar små från folk och företag…för att bygga ett friskare samhälle.

Företag och privatpersoner som bidrar kommer omnämnas som sponsorer på COAST potential-sidan (om man vill). Om ni som bidragsgivare vill visa att ni har stöttat detta initiativ och kanske också vill sprida det, så skickar vi er gärna en digital sticker.

Har du funderingar eller frågor om initiativet hör gärna av dig:
Anna-Lena, 070-78 111 55,