Logo_strip_Crowdfunding_online_svart

Här berättar kampanjägaren om sin idé genom antingen film eller text

Världsarvet Grimeton

”Jag vill själv. Inte sitta still i en ring.” ”Jag vill klättra.” ”Åsså måste de va på riktigt. Inga småbarnsgrejer.” ”Det ska vara svårt, fast inte för svårt.” ”Och spännande och kul! Mamma får inte vara med men morfar får.”

Citaten kommer från samtal med barn som besökt Världsarvet Grimeton Radiostation. Uppdraget är att få barn och unga intresserade av platsen genom skolprogram, familjevisningar och aktiviteter som Morsejakten.

Möjligheter att Engagera Barn

Genom samarbete med dig och er kan vi göra mer för att engagera barn på det sätt de själva önskar.

Konceptet: Upplevelsebaserad Hinderbana

Vi vill på ett roligt, spännande och fysiskt sätt förmedla hur det är att arbeta på radiostationen. En upplevelsebaserad hinderbana skapas utomhus med många stationer där barn kan känna på arbetet och miljön på radiostationen. Banan bygger på utbildning och underhållning (edutainment) för att lära barn om platsen på ett interaktivt sätt.

Berättelsen om Mastarbetaren

Hinderbanan följer berättelsen om en mastarbetare på radiostationen som måste reparera en del av antennen. Barnet personifierar mastarbetaren och följer i dennes fotspår genom att genomgå en hälsokontroll, liknande den som gjordes förra seklet för höghöjdsarbetare.

Samarbetet med Arbetscentrum

För att genomföra projektet behöver vi samarbeta med olika aktörer, inklusive Jonny och Arbetscentrum under Varbergs kommun. Social inkludering är en viktig del av projektet.

Vikten av Rörelse och Kul för Barn

Vi tror på att barn behöver röra på sig och ha kul. Projektet syftar till att ge barn möjlighet att hantera nya situationer och göra egna bedömningar, vilket anses utvecklande.

Världsarvet Grimeton Radiostation som Kulturarv

Radiostationen är ett världsunikt kulturarv som förvaltas av Stiftelsen Världsarvet Grimeton. Det innehåller en komplett långvågsanläggning från en tid då trådlös teknik började användas.

UNESCO och Världsarven

Grimeton radiostation är den enda kvarvarande anläggningen av sitt slag i världen och är ett världsarv sedan 2004. UNESCO utser världsarv för att bevara och dela vår gemensamma globala historia, främja respekt och förståelse för varandra.

UNESCO och Världsarven

Grimeton radiostation är den enda kvarvarande anläggningen av sitt slag i världen och är ett världsarv sedan 2004. UNESCO utser världsarv för att bevara och dela vår gemensamma globala historia, främja respekt och förståelse för varandra.

Tack för Ditt Stöd

Att utveckla vårt gemensamma världsarv är något vi gör tillsammans. Tack för att just du är med och stödjer utvecklingen!