Digitalisering träning
SV V Medfinansieras av Europeiska unionen_POS

Digitalisering för att träna på dina villkor

Kommun: Varberg Belopp: 200 000 kr

Projektet syftar till att göra träning mer tillgänglig för olika målgrupper genom digitalisering på anläggningarna i Tvååker och Veddige. Genom att spela in instruktörsledda pass och använda pulsband för feedback, kan flexibla träningsmöjligheter erbjudas som passar allas scheman och preferenser. Dessutom ska en kaffehörna utvecklas för social gemenskap efter träningen.