Får jag lov
SV V Medfinansieras av Europeiska unionen_POS

Om projektet Får jag lov - ett dansbaneprojekt

Kommun: Laholm  Belopp: 1 165 502 kr 

Projektet Får jag lov - ett dansbaneprojekt syftar till att utforska nya användningsområden för dansbanorna förutom dans. Målet är att göra lokalerna mer användbara genom att öppna upp dem för olika evenemang och organisationer. Genom att prova dessa idéer hoppas vi på en gemensam aktion som på lång sikt kan göra verksamheten mer lönsam och säkra dansbanornas överlevnad.

Styrelsen prioriterar projektet för att det på ett nytt och innovativt sätt utveckla och förnya dansbanor i Laholms kommun. Målet är att bredda verksamheten bortom dans genom att implementera ett förändrat tankesätt och skapa nya nätverk. Denna utveckling syftar till att gynna både ungdomar och personer med särskilda intressen och samtidigt bidra till att uppnå målen inom insatsområdet för innovativa tankesätt och arbetssätt.

Länkar

Här hittar ni alla länkar till projektets olika sociala kanaler!

Gilla

Länka