Trädgårdsodling – en skapande och lärande mötesplats

Projektet vill skapa en trädgårdsodling i syfte med att skapa en mötesplats som främjar integration och social gemenskap för nyanlända, asylsökande och svenskar.

Den nya mötesplatsen skapar möjlighet att prata svenska språket, träffa svenskar och knyta kontakter. Att ta lärdom av varandra och praktisera trädgårdsodling. Skapa socialt kapital som kan leda till ökad tillit mellan människor och i samhället. Möjlighet till praktiktjänst, arbete och att starta egen verksamhet.

Projektet vill att projektet blir en fortlöpande del i Hyltebruks pastorats integrationsarbete och även starta upp liknande trädgårdsodlingar på andra platser i pastoratet i förlängningen.

Fakta
Kommun: Hylte
Projektägare: Hyltebruks Pastoret
Total omfattning: 62 450 SEK, varav:
41 841 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
20 609 SEK beviljad medfinansiering från LAG

Privat medfinansiering: 60 000 SEK (Ideell tid och ideella resurser)

 

Kontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

logos_sidfot_lluh_spalt3

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved