Projektet vill skapa en trädgårdsodling i syfte med att skapa en mötesplats som främjar integration och social gemenskap för nyanlända, asylsökande och svenskar.

Vad handlar projektet om?

Projektet syftar till att anlägga trädgårdsodlingar som en mötesplats för nyanlända, asylsökande och svenskar där människor kan ta lärdom från varandra och praktisera trädgårdsodling tillsammans. Vidare vill projektet skapa socialt kapital som kan leda till ökad tillit mellan människor och i samhället, hjälpa nyanlända lära sig svenska språket samt att knyta nya kontakter. Dessa nya kunskaper kan sedan skapa möjligheter för praktiktjänst, arbete eller starta egen verksamhet.

Fakta

Kommun: Hylte

Projektägare: Hyltebruks Pastoret

Projektstöd: 62 450 SEK

EU-medel samt statliga medel: 41 841 SEK 
Beviljad medfinansiering från LAG: 20 609 SEK

Privat medfinansiering: 60 000 SEK (Ideell tid och ideella resurser)

Hur har projektet genomförts?

För att nå ut med information kring projektet har de ansvariga informerat förtroendevalda och fått ett godkännande för genomförande av projektet. Information om projektet har delats ut vid olika sammanhang såsom språkcaféer och SFI.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har resulterat i att en mötesplats för nyanlända och svenskar där man odlar olika grödor efter eget intresse har skapats.