Vad handlar projektet om?

Projektet är att bygga om en enmans fiskebåt till en tvåmans och samtidigt ge möjlighet till att ta med turister. Målet är en fungerande fiskebåt för två personer, med bra arbetsmiljö, förbättrad kvalité på produkter samt möjlighet att utöka/diversifiera verksamheten genom turism. 

Fakta

Kommun: Varberg

Egen privat finansiering: 210 000 kr

Övrigt offentligt stöd från LAG: 66 000 kr

Projektstöd: 134 000 kr

Summa finansiering: 410 000 kr

Hur har projektet genomförts?

På fiskebåten fanns brister i säkerhet och arbetsmiljö behövde åtgärdas. Ombyggnaderna berör fiskebåtens akter, galgar/trumma, hydraulsystem, bränsletankar, löttebom och stöttesegel. 

Vilka resultat har projektet skapat?

En väsentligt förbättrad säkerhet och arbetsmiljö för två personer ombord samt möjliggjort för att utöka med turismverksamhet. Projektet bidrar till att behålla fiskeverksamheten i ett gammalt fiskesamhälle. Projektet bidrar även till en levande landsbygd och skapar mervärde för turismen i området genom att ge förutsättningar för fiskeverksamhet för två personer i kustnära fiskeverksamhet. Detta är ett uppskattat inslag för turister och bofasta i området.