Kvibille har en månghundraårig historia som ”rätter tingsstad” för Halmstads härad. Projektet vill locka besökare till bygden samt informera Kvibillebor, skolungdomar och andra intresserade om Kvibilles historiska roll i Halland.  Projektet skall också inspirera till vandring i kulturens Kvibille.

Projektet består av upprustning av Tingshusets fängelsehåla för att visa hur fängelsehålan såg ut år 1849 när den sista dödsdomen förkunnades och verkställdes i Kvibille. Ett bildspel görs om rättegången, fängelsehålan, avrättningen.

LLUH-MITT-EU-HALMSTAD7878

Upprensning av stigen fram till avrättningsplatsen kommer göras så att den även blir farbar för barnvagnar och rullstolar. Informationsskyltar kommer sättas upp så att besökarna kan läsa mer om kulturarvet i Kvibille.

Projektet skall inbjuda till besök i en bygd som en gång varit ett nav för kommunikation och rättsskipning i denna del av Halland. Med koppling till det nybildade Biskopstorps Naturreservat, med fler än 10 000 besökare per år, och till Kvibille Gästgivaregård med ca 20 000 besökare per år, med närhet till väg E6 och med den nationellt och internationellt mycket kända Kvibilleosten, är besökspotentialen till Kvibille stor.

LLUH-MITT-EU-HALMSTAD6565

 

FAKTA


Kommun: Halmstad
Projektägare: Kvibille Allförening/Samhällsförening

Total omfattning: 352 449 SEK, varav:
235 471 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
115 978 SEK övrig finansering från LAG

Privat medfinansiering: 151 123 SEK (ideell tid)