Projektet går ut på att skapa ett underlag som är betydligt mer informativt och enkelt att använda för att hämta information på och om sportfiskevatten som finns runt Falkenberg. Underlaget kommer att finnas på Destination Falkenbergs nya hemsida.

Citat från ansökan "Falkenbergs kommun är en plats med stora naturvärden och fisket är en vanlig och viktig fritidsaktivitet. En växande andel av Sveriges befolkning bosätter sig i tätorter och bristande kunskap om fisket kan vara ett problem, vilket bland annat framgår i Naturvårdsverkets rapport ”friluftsliv i förändring” 2013. Fritidsfiske är viktigt ur rekreationssynpunkt, men kan också öka kunskapen om vår miljö och natur, och kunskapsförsörjningen är en kritisk faktor för att göra fritidsfisket tillgängligt. Bristande kunskap är dock inte bara ett problem för utövaren. Ofta har turistbyråpersonal, fiskerättsägare och andra företag inom besöksnäringen inte den kunskap som krävs för att kommunicera och tillgängliggöra fisket på ett fullgott sätt."

 

DSC_0080

 

Syftet är att få en samlad information om de olika fiskevattnen på Destination Falkenbergs hemsida samt vart det finns parkeringsmöjligheter, toaletter, gångvägar, hur, var, när man fiskar bäst mm. Behovet av bättre information är stort. På de flesta hemsidor står bara namnet på fiskevattnet och ett telefonnummer. Målgruppen är både sportfisketurister, fiskerättsägare, fiskevårdsområden, turistinformatörer och företag inom besöksnäringen.

Underlaget ska tas fram genom att utforska vattnen genom provfiske och kartläggning, fotografering och
filmning, så att det blir en livfull interaktiv informations källa. Projektet kommer involvera boende-anläggningar, turistbyrå, privatpersoner, fiskevattenägare mm för att få fram bästa möjliga underlag samt hitta lösningar för att enkelt lösa fiskekort på nätet bland annat.

 

 

FAKTA:
Kommun:
Falkenberg
Projektägare: Jesper Ljungberg

Total omfattning: 96 160 SEK, varav:
64 427 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
31 733 SEK övrig finansiering från LAG

Privat finansiering ideell tid: 29 920 SEK (23,73%)