Projektstöd till företag

Alla som är mellan 18-30 år kan söka projektstöd till företag genom Unga Landsbyggare. Projektidén ska gå i linje med Unga Landsbyggares syfte och mål samt hamna inom ramen för ett LEADER-projekt, däremot behöver projektet inte gynna fler än projektgruppen.

 

Projektidén ska bidra till utveckling av befintlig eller ny verksamhet, det kan handla om att få stöd för mindre investeringar (under 22 000 kr) eller andra utgifter som exempelvis marknadsföringsmaterial. Projektgruppen måste gå in med 50 % av projektets totala kostnad i egen privat finansiering. Den privata finansieringen kan vara faktiska medel (pengar) eller i form av egen tid om någon i projektgruppen har en enskild firma eller handelsbolag.

 

För att ansöka om projektstöd till företag gör du som vanligt och fyller i ansökningsformuläret.