Kan er idé bli ett leader-projekt? 

Leader-projekt

Ansökningar programperiod 2023-2027

Vår styrelse har beslutat om hur vi ska arbeta med stöd under 2023. Det kommer att bli en utlysning för att ansöka om stöd, som kommer att öppnas senast den 1 maj och stängas den 20 augusti. Under tiden 20 augusti till 5 oktober handläggs de ansökningar som kommit in. Beslut tas den 6 oktober av styrelsen.

Utlysningen kommer att omfatta 4 miljoner kronor. Vid många ansökningar kommer insatsområdena Innovativa tankesätt och arbetssätt, samt Infrastruktur och digitalisering att prioriteras. Det kommer dock att vara möjligt att söka inom alla insatsområden. Efter att vår styrelse har tagit beslut om ansökan ska projektet handläggas av Jordbruksverket. Det kan därför ta upp till 3 månader till innan slutgiltigt beslut om ansökan kan fås. Räkna därför inte med ett beslut om er ansökan förrän vid årsskiftet 2023–2024. Det är möjligt att starta sitt projekt tidigare, men det sker på egen risk.

Vi uppmanar alla som är intresserade att söka projekt att ta kontakt med verksamhetskontoret för mer information.

I programperioden 2014 – 2020 har vi arbetat med fyra olika fonder. Denna programperiod kommer vi endast att kunna ge stöd i Landsbygdsfonden.

Den gemensamma nämnaren är att projekten vi kan stödja är lokala, vi arbetar med Leadermetoden. Om ni också vill göra det så har ni kommit rätt.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev

Har ni en idé? Kolla gärna av vår checklista nedan för att se om ert projekt är ett projekt som vi kan komma att stödja.

Checklista

1. Är LLUH något som passar vår projektidé?

Om ni svarar ja på dessa 9 punkter med frågor så verkar det som om ni har en idé som kan ansöka hos oss!

  • Kommer projektet flera till nytta? Gynnar det fler aktörer än mig själv?
  • Gör flera aktörer ett gemensamt lyft tillsammans för att förbättra sin direkta omgivning? Är ideell, privat och offentlig sektor involverade?
  • Är det öppet för fler aktörer att engagera sig i projektet och dra nytta av det under resans gång?
  • Kan projektet bidra till att uppfylla Loklat Ledd Utveckling Hallands mål?
  • Är det ett projekt som kan avgränsas från ordinarie verksamhet? (Ej återkommande)
  • Är det något nytt?
  • Bygger projektidén på lokal kunskap?
  • Har projektet ett modellvärde?
  • Är projektet hållbart över tid? Finns det någon mottagare av resultaten efter projekttidens slut?

2. Börja skriv ner er idé

Ta en A4 och fundera över vad ni tycker passar in under följande rubriker:

Syftet är viktigt, då projekt som LLUH medfinansierar bör existera i ett sammanhang och innebära att utveckling sker lokalt. Syftet kan handla om att ni vill öka inflyttningen till samhället, stärka det lokala näringslivet eller öka integrationen, locka fler besökare till området.

Under rubriken mål ska ni beskriva vad det är ni vill uppnå med projektet. Projektets mål ska hjälpa till att uppfylla syftet/visionen. Målet är vad projektet ska ha levererat när projektet är slut, alltså vad projektet förväntas leda fram till. Exempelvis: Bygga en vandringsled, skapa ett nätverk mellan ideella föreningar som arbetar med xxx, genomföra utbildningar runt bygdeutveckling.

Det är viktigt att ni beskriver vad ni tänkt göra i projektet. Det ger oss en bra bild av projektet och är viktigt när vi ska bedöma det.
Det kan vara svårt att uppskatta vad projektet kommer att kosta, men för att vi ska kunna bedöma vilken typ av projektstöd ni kvalificerar er till så behöver vi en summa. Visar det sig senare att den inte stämmer så gör det inget. Rör det sig om 10 000kr, 100 000kr eller 1 000 000 kr?

Efter att ni skrivit ner detta på en A4, skicka denna med mail till verksamhetskontoret för feedback eller slå oss en signal så kan vi diskutera er idé. Vi behöver informationen för att kunna svara på vilket insatsområde ni ska välja i ansökan. 

3. Ansökningsunderlag

Fortsätt och följ ansökningsunderlag som ni hittar under fliken - starta projekt - ansök

Kontakta oss

Kontakta gärna vårt verksamhetskontor om ni har frågor! Där kan ni få tips och råd hur ni kan gå vidare. 

Madelene Wahlström Projekthandläggare på Lokalt Ledd Utveckling Halland

Madelene Wahlström

Projekthandläggare & ekonomiansvarig

0733-30 19 31

madelene.wahlstrom@lluh.se

Sven-Anders Svensson, projekthandläggare på Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Sven-Anders Svensson

Projekthandläggare och administratör 

0705-51 70 20

sven-anders.svensson@lluh.se