Kan er idé bli ett leaderprojekt?

I programperioden 2014 – 2020 arbetar vi med fyra olika fonder. Detta innebär breda möjligheter att arbeta inom. Den gemensamma nämnaren är att projekten vi kan stödja är lokala. Vi arbetar med Leadermetoden. Om ni vill göra det också, så har ni kommit rätt.

Har ni en idé? Kolla gärna av vår checklista nedan för att se om ert projekt är ett projekt som vi kan komma att stödja.

Checklista

Är LLUH något som passar vår projektidé?
• Kommer projektet flera till nytta? Gynnar det fler aktörer än mig själv?
• Gör flera aktörer ett gemensamt lyft tillsammans för att förbättra sin direkta omgivning? Är ideell, privat och offentlig sektor involverade?
• Är det öppet för fler aktörer att engagera sig i projektet och dra nytta av det under resans gång?
• Kan projektet bidra till att uppfylla LLUH:s mål?
• Är det ett projekt som kan avgränsas från ordinarie verksamhet? (Ej återkommande)
• Är det något nytt?
• Bygger projektidén på lokal kunskap?
• Har projektet ett modellvärde?
• Är projektet hållbart över tid? Finns det någon mottagare av resultaten efter projekttidens slut?

Om ni svarar ja på dessa frågor så verkar det som om ni har en idé som kan ansöka hos oss!

 

Börja skriv ner er idé, tag sedan kontakt med vårt verksamhetskontor.

Ta en A4 och fundera över vad ni tycker passar in under följande rubriker:

Syfte

Syftet är viktigt, då projekt som LLUH medfinansierar bör existera i ett sammanhang och innebära att utveckling sker lokalt. Syftet kan vara att ni vill öka inflyttningen till samhället, stärka det lokala näringslivet eller öka integrationen, locka fler besökare till området.

Mål 

Under rubriken mål ska ni beskriva vad det är ni vill uppnå med projektet. Projektets mål ska hjälpa till att uppfylla syftet/visionen. Målet är vad projektet ska ha levererat när projektet är slut, alltså det vad projektet förväntas leda till. Exempelvis: Bygga en vandringsled, skapa ett nätverk mellan ideella föreningar som arbetar med xxx, genomföra utbildningar runt bygdeutveckling. Här inte anges antal.

Aktiviteter

Det är viktigt att ni beskriver vad ni tänkt göra i projektet. Det ger oss en bra bild av projektet och är viktigt när vi ska bedöma det.

Kostnad

Det kan vara svårt att uppskatta vad projektet kommer att kosta, men för att vi ska kunna bedöma vilken typ av projektstöd ni kvalificerar er till så behöver vi en summa. Visar det sig senare att den inte stämmer så gör det inget. Rör det sig om 10 000kr, 100 000kr eller 1 000 000 kr?

Efter att ni fått ner något på en A4, skicka denna med mail till verksamhetskontoret så kan vi hjälpas åt att förbereda för ansökan steg 2. Vi kommer att kontakta er för samtal om er projektidé och hur den kan hanteras vidare. Vi behöver dessa underlag för att kunna svara på vilken fond, insatsområde och eventuellt fokusområde ni ska fylla i er ansökan inom.

Fortsätt och följ det som står under fliken “Ansökningsunderlag”

Kontakta gärna vårt verksamhetskontor om ni har frågor! Där kan ni få tips och råd hur ni kan gå vidare.

Läs gärna mer om:
Leadermetoden och Lokalt Ledd utveckling
Strategin “ett rikare Halland genom lokala initiativ”

 

Kontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

logos_sidfot_lluh_spalt3

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved