STEG 3 - INTERVJUER OCH WORKSHOPS

Inplanerade dialogmöten, workshops och intervjuer
Under våren och sommaren har dialogmöten, workshops och intervjuer att genomförts med organisationer, föreningar och allmänhet i olika lokala landsbygder. I listan presenteras det olika intervjuerna och workshops som är genomförda. 

Genomförda samtal med ungdomar:

 • Hallands 4H
 • United-ungdomar i Oskarström (Halmstad)
 • LRF-ungdomen i Halland
 • Hylte

Genomförda intervjuer/samtal:

 • Region Halland – Helene Andersson (ordförande i tillväxtutskottet) 
 • Brittis Benzler (landshövding) och Kristin Ovik (Enhetschef på Länsstyrelsen i Halland)
 • Christian Dahlqvist (Solskensfarmarna) 
 • Carl Jonsson (Hallands ekobönder) 
 • Andreas Måttgård – holistisk management
 • Företagarna Laholm
 • Företagarna Hylte
 • Region Halland - Hållbarhetsstrateger
 • Morpegrisen
 • Högskolan i Halmstad 
 • Region Halland - Hållbarhetsstrateger

Genomförda workshops:

Redan befintliga underlag
I ett flertal kommuner finns det redan underlag från genomförda enkäter och samtal i form av exempelvis byalagsträffar och andra dialogmöten som kommunerna genomfört med företagare, föreningar och boende. I nedanstående lista redovisas det underlag som används i strategiarbetet. 

Laholm: Underlag bylagsträffar

 • Ränneslöv
 • Skummeslövsstrand
 • Mästocka
 • Göstorp

Halmstad: Underlag utvecklingsprogram

 • Getinge
 • Oskarström
 • Simlångsdalen
 • Trönninge
 • Harplinge
 • Kvibille

Falkenberg:

 • Fegen
 • Krogsered
 • Ätran
 • Gunnarp

Varberg:

 • Sibbarp
 • Valinge
 • Hunnestad
 • Gödestad
 • Bua