STEG 4 - SAMMANSTÄLLNING

I höst fortsätter insamlingen av input, och informationen kommer att kompletteras där behov finns. Därefter ska materialet analyseras och strategiskrivningen påbörjas. I slutet av 2021 får vi reda på budget från Jordbruksverket, och strategin kan därefter skickas för ansökan.