LAG

Local Action Group

I varje LEADER-område finns en LAG-grupp (lokal utvecklings grupp inom LEADER ) som består av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor. Från LAG utses 24 personer till att sitta i styrelsen. Styrelsen utses på årsmötet. LAG-Styrelsen har lika många representanter från ideell, offentlig och privat sektor. Styrelsen bestämmer bland annat vilka projekt som ska få stöd. Här nedan kan du hitta alla som sitter i vår LAG-styrelse!

sandra

SANDRA HIDGÅRD

ORDFÖRANDE

Ideell sektor

Sandra arbetar som distriktsidrottschef på RF-SISU Halland: Idrottsrörelsen i Halland som är Riksidrottsförbundet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas förlängda arm i Halland. Som distriktsidrottschef samverkar hon med kommun och region, föreningsutveckling i IF och ledarskapsfrågor. Hon brinner för att skapa engagemang och drivkraft – för att få andra att driva och leda sin egen utveckling.

susanne thorsson bw

SUSANNE THORSSON

VICE ORDFÖRANDE

Ideell sektorTel: 072-522 33 73

Susanne sitter med i LLUH:S arbetsutskott. Hon har sedan 2014 suttit med i LAG Kustbygd. Hon driver eget företag inom catering och matmarknad och är ideellt engagerad i utvecklingen av sin hembygd via bygderådet, bygdegårdsföreningen och skolan. Susanne har de senaste 25 åren varit engagerad i ungdomsrörelsen 4H.

Martin ahlström bw 2 liten

MARTIN AHLSTRÖM

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor

Martin är sammankallande i referensgruppen ”ett utvecklat fiske i Kattegatt”. Martin har breda kunskaper och erfarenheter inom den blåa näringen. Han är ledamot i Fiskeområde Halland och insatt i Havs- och Fiskerifonden. Han driver företag inom fisketurism; Sunnedamm som erbjuder fiske och boende i Vännån, Laholm. Martin är ordförande i Venneåns fiskevårdsområde och styrelseledamot i Hallands fiskevattenägare.

martin haraldsson

MARTIN HARALDSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor

Martin är utbildad Skoglig Magister på SLU. Han är registrerad Fastighetsmäklare med utbildning i fastighetsrätt, beskattningsrätt & obestånd och företagsekonomi. Martin är rådgivare från LRF konsult och har tidigare arbetat för Derome med skogsförvaltning. Han sitter i styrelsen för ett Älgskötselområde i Halmstad kommun, driver eget och arbetar bl a med skoglig utbildning där biologi och skogsskötsel ingår.

Anna fallqvist

ANNA FALLKVIST

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Halmstad)
Anna Fallkvist bor i Harplinge. Hennes största intresse är djur och då framförallt hundar där hon tränar och verkar inom Brukshundklubben på hennes fritid. Hon har alltid varit engagerad i föreningslivet på olika sätt och det intresset ledde vidare till samhällsfrågor och politiken. Idag sitter hon som kommunråd för Moderaterna i Halmstad kommun och är ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet och 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen
Emma Bergstrand bw liten

EMMA BERGSTRAND

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor

Emma är bonde, styckare, biodlare och egenföretagare på den egna KRAV- certifierade gården. Hon driver uppfödning, styckning, köttförädling, gårdsbutik samt sköter alla papper för de egna företagen. I grunden är Emma maringeolog och hennes hjärtefrågor är hållbar utveckling och ökad jämlikhet. Hon är även aktiv i Onsala Ryttarförenings styrelse.

Styrelse ledarmot (2)

JOSEFIN BERGSTRÖM

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor

På gården i Hunnestad finns hjärtat till allt vad som driver Josefin. Med en tehandel och café i den gamla ladan, får Josefin njuta av att lära sina kunder om teets underbara värld. Under sin fritid, är Josefin en aktiv nätverkare och föreningsmänniska. Som ordförande i Smaka på Tvååker och Hublix (Hunnestads och Blixtorps byalag) får Josefin förmånen att träffa mycket folk samt påverka sin omgivning och försöka bygga broar med bland annat politiken och kommunen. ”-Det finns inga konkurrenter, bara konkullegor.

CECILIA HEMSIDAN LAG

CECILIA PAULSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Idéell sektor

Cecilia driver ett B&B där hon organiserar evenemang och kurser med fokus på hälsa och livsstil som tex yoga, löpning mm. På gården har hon förutom odling även får, grisar, höns och kaniner och hennes ambition är självförsörjning. Med stor inspiration från permakultur och ekologisk täckodling bygger hon matjordar och vårdar marker.  Cecilia sitter med i styrelsen för Destination Simlångsdalen och har studerat internationell ekonomi och kostrådgivare inriktning Paleo. 

Pskar gybäck

OSKAR GYBÄCK

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor (Halmstad)
Oskar Gybäck kommer från Simlångsdalen i Halmstad. Han är ideellt engagerad i Hela Sverige Ska Leva, Lokalt Ledd Utveckling Halland, Friluftsfrämjandet Simlångsdalen, Simlångsdalen Fiskevårdsförening, Mahults Bygdegård med mera.  Sedan är han med och driver familjeföretaget som trycker förpackningar och pallsvep, samt ett nanobryggeri.
Micael arnström bw 2 liten

MICAEL ARNSTRÖM

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Hylte)

Micael är kommunpolitiker i Hylte kommun och har suttit med i Leader Landsbygd Halland mellan 2007 – 2013. Han har tidigare erfarenheter som ombudsman för IF-metall i Halmstad. Micael är intresserad av och har genom sina politiska uppdrag kunskaper inom landsbygdsutveckling, hållbar utveckling och entreprenörskap.

bo westman bw 2 liten

BO WESTMAN

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor

Bo har ett livslångt engagemang i föreningar inom musik, idrott och byarörelse- såväl ideellt som fackligt. Som ordförande i bla Halländska Hembygdsrådet har han specialiserat sig på jämställdhet- integration, hållbar utveckling och tillgänglighetsfrågor. Bo har även en mångårig kunskap om fonderna och hans insatsområde är inriktat på besöksnäring, sociala innovationer och samhällsutveckling.

Margit bik

MARGIT BIK

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Region Halland)

Margit Bik är regionpolitiker i Region Halland där hennes område är bland annat Social hållbarhet denna mandatperioden. Margit är även ledamot i Strukturfondspartnerskapet i Västsverige. På hennes fritid har hon fastnat för westernridning på äldre dar och gör hon inte det så får vår hund eller katt hennes uppmärksamhet. Ett annat område som ger Margit avkoppling är odling hemma i trädgården där framförallt chili och tomater tar mest plats.

Karl Gottfridsson

KARL GOTTFRIDSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor
Karl kommer från Ysby i södra Halland men bor numera i Källsjö. Har arbetar inom digital infrastruktur samt är ideellt engagerad inom både 4H och idrottsrörelsen. Han har också studerat på Lunds Universitet.
306956482_10158897084437960_8571991126510884499_n

JONAS HELLSTEN

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Region Halland)

Jonas Hellsten bor i Laholm. Han har en lång bakgrund inom hotell- och restaurangbranschen och arbetar nu som fastighetsskötare. Han har alltid varit engagerad i föreningar på olika sätt och det intresset ledde vidare till samhällsfrågor och politiken. Har lång erfarenhet av kommunpolitiken i Laholm. Idag är han ordförande i Regionfullmäktige för Moderaterna, nämndeman i Halmstads tingsrätt och Kammarrätten i Göteborg.  

Margit bik (2)

STAFFAN SVENSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor

Staffan är egen företagare och driver Halmstad Fönster AB. Bor på Skogagård i Ingeland, mellan Harplinge och Haverdal.

Ekonom i botten och en mångsysslare men intresse för hållbarhetsfrågor. Aktiv föreningsmänniska med ett flertal lokala uppdrag. På fritiden är det rörelse som gäller och då gärna i naturen.

Marianne pleijel bw liten

MARIANNE PLEIJEL

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Kungsbacka)

Marianne har god insikt i jämställdhetsfrågor och ledarskapsfrågor från sitt jobb som arbetsledare inom Svenska kyrkan. Hon är vice ordförande i Kungsbacka kommuns nämnd för Gymnasium och arbetsmarknad. Härigenom har hon stor kunskap om kompetensförsörjning, integration och sysselsättningsfrågor. Marianne har tidigare kompetenser som yrkesförare och pedagog.

Linda Ericsson

LINDA ERICSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor

Linda Ericsson driver familjejordbruk på Duvehedsgård i Fjärås tillsammans med sin man. Tillsammans har de spannmålsodling och slaktsvinsproduktion. Fritiden ägnas åt deras fem barn. Linda sitter även med i LRFs Hallandsstyrelse.

Konstantia Karagiannaki bw liten

KONSTANTIA KARAGIANNAKI

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor

Konstantia har stor erfarenhet inom strukturfonderna och är engagerad i integrations-frågor. Hon är projektledare för Mobil ungdom Varbergs landsbygd och har varit delaktig i utvecklandet av integrationsarbetet i Kultur- och Fritidsförvaltningen. Konstantia har studerat Global Politik och har en fil. Kand i Fred och Konfliktvetenskap. Hon medverkar i kongresser kopplade till Agenda 2030 och FN:s milleniemål.

angela magnusson bw liten

ANGELA MAGNUSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Laholm)

Angela har arbetat som politiker i socialnämnd, barn och ungdomsnämnd, kultur och utvecklingsnämnd och kommunfullmäktige i över 25 år. Hennes grund är en kandidatexamen i sociologi, psykologi och pedagogik. Hon har även varit yrkesverksam som stude- och yrkesvägledare.

Miranda Bodiroza (1)

INGELA ERIKSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor

Ingela driver idag ett byggföretag med 7 stycken anställda. Hon har även ett fastighetsföretag som inriktar sig på att skapa lägenheter på landsbygden. Ingela har också en familjegård och har drivit ett skogsbruk. Hon är även ideellt engagerad i flertalet föreningar runt om i Varberg.

Miranda Bodiroza (1)

LARS-OLOF NILSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Falkenberg)

Lars-Olof är kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun. Han har en bakgrund inom hyvleri och lantbruk. Och han sitter även som styrelseledamot i Falkenberg energi AB.

goran

GÖRAN NILSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor
Göran har genom sin roll som styrelseledamot i TCO-Halland varit med i övervakningskommittén för Tillväxtverket södra Sverige. Göran är en aktiv föreningsmänniska, bla är han ordförande i Trönninge Samhällsförening och styrelseledamot i Hela Sverige- Halland. Tidigare har han suttit i styrelsen för Unionen Sydväst och TEK- kompetens Halmstad. Göran är med och driver många utvecklingsfrågor för både Trönninge by som för hela regionen Halland.  
Peter sjöholm

PETER SJÖHOLM

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Varberg)
Peter Sjöholm har tidigare suttit i styrelsen för Leader Halland. Han är politiker från Varberg och har erfarenhet från både nämnder, kommunala och privata bolag. Bor på landet och har i över 40 år varit företagare i ett antal olika branscher. Och i grunden är han ekonom.
George Larsson

GEORGE LARSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor
George äger och driver företaget Torups Park & Fastighets Service AB sedan 15 års ålder. Han har vart egenföretagare sedan han tog över verksamheten av sin farfar 2012, då var han bara 15 år gammal. George sitter bland annat med i styrelsen för Företagarna Hylte och är delaktig i Företagarna Young.

Adjungerade

Margit bik (1)

JOAKIM TELL

ADJUNGERAD STYRELSEMEDLEM

Offentlig sektor (Högskolan i Halmstad)

Joakim Tell arbetar på Högskolan i Halmstad och han är biträdande professor i industriell organisation och vice akademichef för samverkan vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Kristin Ovik

KRISTIN OVIK

ADJUNGERAD STYRELSEMEDLEM

Offentlig sektor (Länsstyrelsen)
Kristin är Länsstyrelsens representant i LAG-styrelsen och ser uppdraget som en bra möjlighet till inblick i landsbygdens förutsättningar och utveckling, erfarenheter som kan återkoppla till Länsstyrelsens verksamhet. Hon är lantbruksdirektör på landsbygdsenheten och ansvarar för den verksamhet som beslutar om stöd och utbetalningar inom landsbygdsprogrammet för Halland. Kristin är biolog i grunden och har i många år arbetat som rådgivare inom ett rikt odlingslandskap innan hon blev enhetschef för några år sedan.
Margit bik (3)

HARALD NORD

ADJUNGERAD STYRELSEMEDLEM

Offentlig sektor (Region Halland)

Harald Nord arbetar som strateg för landsbygdsutveckling inom Region Halland och brinner för frågor som berör näringsliv, social hållbarhet och självklart landsbygden. Utöver offentlig sektor driver Harald även egen verksamhet på landsbygden, ett äppelmusteri som verkar inom hela Halland samt att han sitter som politiskt förtroendevald i Halmstad kommun. Utbildad sociolog.