SV V Medfinansieras av Europeiska unionen_POS

Växla upp den gröna omställningen i ditt företag

Belopp: 50 000kr. Varje investerad krona måste medfinansieras av företaget med samma
summa

Ansök om mikrostöd som ska bidra till den gröna omställningen
och cirkulär ekonomi i Halland, exempelvis genom:

- delningsinitiativ, som tex delningsplattformar, utlåningsbanker eller transportpooler
- kompetensutveckling, detta kan även handla om internationell kunskapsinhämtning inom EU
- utveckling av cirkulära affärsmodeller
- att skapa nya användningsområden för restprodukter

Vem kan söka?

Företag på Hallands landsbygd kan ansöka om mikrostöd som ska bidra till en grön omställning och ett mer cirkulärt Halland.

När kan man söka?

Närsom, men du kommer få återkoppling först i maj 2024.

Fyll i ansökan och mejla den till info@lluh.se. Du får återkoppling efter maj 2024 om det är något som behöver förtydligas eller kompletteras innan vi ser ansökan som klar. En beslutskommitté från Lokalt Ledd Utveckling Hallands styrelse beslutar om ansökan godkänds.

Ladda ner ansökan här: